Piotr Gindrich

PERSONAL LINKS / OSOBISTE ŁĄCZA

INTRO / WPROWADZENIE CV / ŻYCIORYS IT'S ME / TO JA THE SURNAME / NAZWISKO MY FATHER'S FAMILY HISTORY / HISTORIA RODZINY MOJEGO OJCA MY MOTHER'S FAMILY HISTORY / HISTORIA RODZINY MOJEJ MATKI TEENAGE TIMES / NASTOLETNIE CZASY MUSIC / MUZYKA AUDIO LIBRARY / BIBLIOTEKA AUDIO MY LYRICS / MOJE TEKSTY MY DOCTORAL DISSERTATION-KEYPOINTS / MÓJ DOKTORAT-GŁÓWNE ASPEKTY

OTHER LINKS / POZOSTAŁE ŁĄCZA

THE DATA BASE-SPECIAL EDUCATION / BAZA DANYCH-EDUKACJA SPECJALNA THE REAL ROCK SITE/TEMPLE / ŚWIĄTYNIA PRAWDZIWEGO ROCKA KISS HOMEPAGE / STRONA KISS

USEFUL LINK / UŻYTECZNE ŁĄCZE

SEARCH ENGINE / WYSZUKIWARKA MY SEARCH ENGINE / MOJA WYSZUKIWARKA SITE MAP / MAPA STRONY

The page was created by Piotr Alfred Gindrich, 1997-2015

Best viewed with Mozilla Firefox / Strony odczytuje najlepiej Mozilla Firefox