Colossal Man
Colossal man was a skinhead
he got radiation and grew real big
Colossal man was a skinhead
He got radiation and it killed him, dead
Colossal man was a - skinhead
Colossal man was a skinhead
Colossal man was a - skinhead
Colossal man is dead
Repeat
Colossal man - hard core lives
Ogromny człowiek
Ogromny człowiek był skinheadem
został napromieniowany i wyrósł naprawdę wielki
Ogromny człowiek był skinheadem
Został napromieniowany i to go zabiło
Ogromny człowiek był skinheadem
Ogromny człowiek był skinheadem
Ogromny człowiek był skinheadem
Ogromny człowiek nie żyje
Powtórka
Ogromny człowiek - hard core żyje