777

Comes the light
Comes the flame
Comes the child who is
Come the sword
Come the flame
Come the end of bliss's reign
Come the dawn
Come the day
Wake the softest soul up
Come the fire
Come the change
Lick the rose of Venus shame
Come the night
Come the death
Down the path out of
Seven seven seven is my name
Seven come and seven go
And seven still remain
Seven seven seven is my name
Seven on grandest scale
And seven still remain
And the light and the flame
Take the path on
And the night
And the day
Fall upon the knees of
And the child in the flames casted out of eden

777

Nadchodzi światło
Nadchodzi płomień;
Nadchodzi dziecko które jest
Nadejdź mieczu
Nadejdź płomieniu
Nadejdź końcu rządów rozkoszy
Nadejdź świcie
Nadejdź dniu
Obudź najbardziej wrażliwą duszę
Nadejdź ogniu
Nadejdź zmiano
Obliż różę wstydliwej Wenus
Nadejdź nocy
Nadejdź śmierci
tą prowadzącą w dół drogą, ścieżką poza...
Siedem siedem siedem to moje imię
Siedem przychodzi i siedem odchodzi
I siedem wciąż pozostaje
Siedem siedem siedem to moje imię
Siedem na największej skali
I siedem wciąż pozostaje
I światło i płomień wchodzą na swoją drogę
I noc i dzień padają na kolana przed
I płonące dziecko wygnane z edenu

DANZIG LYRICS
© Glenn Danzig