"WRONG"

ALL LIES

Lies are the words that I use when you look up hopefully
All of the things that we feel are a trick, a fantasy
What is the end?
It is love I pretend
It's calling, it's calling
And I'm falling, I'm falling
And she said, pray to me, pray to me
All the love you see, it comes from me
She said, pray to me, pray to me
All the love you see, it belongs to me
She said, I see, I see
She said, pray to me, pray to me---but it was

All lies, a pack of lies

It was all lies, why don't you fuck off and die
It was all lies, a pack of lies
It was all lies, all lies
Lies are the light and the hope in your eyes as they shine on me
Tie up my hands with your chains they are bound to set me free
I'm singing, I'm singing
And to that I'm clinging
The words that I say only drag me away
And I said, pray to me, pray to me
All the love you see, it comes from me
I said, pray to me, pray to me
All the love you see, it belongs to me
I said, I see, I see
I said, pray to me, pray to me---but it was

All lies . . .

Lies are the hopes and the chains that have dragged me here to you
All of these hopes and these chains I will gladly share with you
It's raining, it's pouring
The old man is snoring
It's raining, it's pouring
And I'm falling, I'm falling
And he said, pray to me, pray to me
All the love you see, it comes from me
He said, pray to me, pray to me
All the love you see, it belongs to me
He said, I see, I see
He said, pray to me, pray to me---but it was

All lies . . .

SAME KŁAMSTWA

Kłamstwa to słowa, których używam kiedy spoglądasz w górę z nadzieją
Wszystko co odczuwamy to jakaś sztuczka, fantazja, mrzonka
Jaki jest koniec?
Stwarzam pozory mojej miłości
Ona mnie wzywa, ona mnie wzywa
A ja upadam, a ja upadam
A ona powiedziała, módl się do mnie, módl się do mnie
Cała miłość, którą widzisz, pochodzi ode mnie
ona powiedziała, módl się do mnie, módl się do mnie
Cała miłość, którą widzisz, należy do mnie
Ona powiedziała, rozumiem, rozumiem
Ona powiedziała, módl się do mnie, módl się do mnie - ale to były

same kłamstwa, stek kłamstw

To były same kłamstwa, same kłamstwa, więc dlaczego nie odpierdolisz się ode mnie i nie zginiesz
Kłamstwa są swiatłem i nadzieją w twoich oczach gdy świecą na mnie
Zawiąż mi ręce w łańcuchy na pewno one mnie uwolnią
Spiewam, spiewam
A do tego sie przywiązuję
Słowa, które wypowiadam, tylko odciągają mnie od tego
A ja powiedziałem, módl się do mnie, módl się do mnie
Cała miłość, którą widzisz, pochodzi ode mnie
Mówiłem, módl się do mnie, módl się do mnie
Cała miłość, którą widzisz, należy do mnie
Powiedziałem, rozumiem, rozumiem
Powiedziałem, módl się do mnie, módl się do mnie - ale to były

same kłamstwa...

Kłamstwa są nadzieją i kajdanami, który przyciągnęły mnie tutaj do ciebie
Wszystkie te nadzieje i te kajdany z radoscią będę dzielił z tobą
Pada deszcz, leje jak z cebra
Staruszek chrapie
Pada deszcze, leje jak z cebra
A ja upadam, ja upadam
A on powiedział, módl się do mnie, módl się do mnie
Cała miłość, którą widzisz, pochodzi ode mnie
On powiedział, módl się do mnie, módl się do mnie
Cała miłość, którą widzisz, należy do mnie
On powiedział, rozumiem, rozumiem
On powiedział, módl się do mnie, módl się do mnie - ale to były

Same kłamstwa...

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO