"BETRAYAL, FEAR, ANGER, HATRED"

APPROACHING ZERO

Hardly warm, you're not feeling normal
Your pulse is faded, could use first aid
Now you private matters need looking after
It's way too late, though, the show can't wait
It's a private screening of life's last gleaming
Your private glory, your personal story
And you're the hero, approaching zero
Now, now, now
Speak your last line
Make it good 'cause your tongues like wood
You've got sticks for arms, it's no false alarm
It's your last hurrah, the final straw
And I'm not sorry, it's not my worry
'Cause I'm the knife that is full of life
Where there once was we now there's only me
And you're the hero, approaching zero
Now, now, now
Speak your last line
Should have warned you that I'm not normal
it's built on years full of nagging fears
And there is no cure, now it's too obscure
It's TV movies, it's Punch and Judy
It's things obscene on the shining screen
It's a killer's story, a moment's glory
And you're the hero, approaching zero
Yea, you're the hero, approaching zero

ZBLIŻAJĄC SIĘ DO ZERA

Będąc ledwo ciepły, nie czujesz się normalnie
Twój puls zanika, mógłbyś udzielić sobie pierwszej pomocy
Teraz twoje prywatne sprawy wymagają zainteresowania
Jest za późno, choć przedstawienie nie może czekać
To emisja w mediach czyjejś prywatności, ostatni błysk (blask) w oczach przed śmiercią
Twoja prywatna chwała, twoja osobista historia
A ty jesteś bohaterem, zbliżając się do zera
Teraz, teraz, teraz
Wygłoś ostatnie wersy (swojej przemowy)
Postaraj się aby była dobra, ponieważ twoje języki lubią drewno
Masz patyki (kije) zamiast ramion, to nie jest fałszywy alarm
To twój ostatni okrzyk huraaa, Ty dopełniasz miary
A mi nie jest przykro to nie moje zmartwienie
Ponieważ ja jestem nożem, który jest pełen życia
Tam gdzie kiedyś my byliśmy teraz jestem tylko ja
A ty jesteś bohaterem, zbliżając się do zera
Teraz, teraz, teraz
Wygłoś ostatnie wersy (swojej przemowy)
Czyż nie powinienem był ostrzec ciebie, że ja nie jestem normalny
to ukształtowało się we mnie z powodu lat pełnych dokuczliwych lęków
I nie ma lekarstwa, teraz to jest zbyt niejasne (niewyraźne)
to film w TV, to teatrzyk kukiełkowy
te obsceniczne treści na szklanym ekranie
to historia zabójcy, chwila chwały
A ty jesteś bohaterem, zbliżając się do zera
Tak, ty jesteś bohaterem, zbliżając się do zera

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO