THE DAY EVERYTHING BECAME NOTHING

BEAUTY AND THE BEAST

Beauty lies in the eyes
Behold the eyes where it lies
If beauty lies in the eyes
Behold the eyes of the beast
You, you're so beautiful
You, you're so beautiful
Beauty talks but beauty lies
Beauty wakes the beast inside
A feast of eyes where beauty walks
Behold the eyes of the beast
You, you're so beautiful
You, you're so beautiful
Beauty struts and Beauty flaunts
Cause this is what the eyeball wants
Beauty doesn't stand a chance
Behold the eyes of the beast
Those hungry eyes on beauty's parts
Those burning eyes on beauty's parts
Those burning eyes so dark and hot
Dark and hot, dark and hot
Behold the eyes, the beast

PIĘKNOŚĆ I BESTIA

Piękność kłamie prosto w oczy
Wpatruj się w piękność, która kłamie
Jesli piękność kłamie prosto w oczy
Patrz oczami bestii
Ty, jesteś taka piękna
Ty, jesteś taka piękna
Piękność mówi ale piękność kłamie
Piękność budzi wewnątrz bestię
Idąca ulicą piękność jest "ucztą dla wpatrzonych w nią oczu"
Patrz oczami bestii
Ty, jestes taka piękna
Ty, jestes taka piękna
Piękność idzie dumnie w paradzie i Piękność popisuje się
Ponieważ jest tym czego pragnie oko
Piękność nie korzysta z farta (nie musi mieć szczęścia)
Patrz oczami bestii
Te głodne oczy wpatrzone w te piękne ciało
Te głodne oczy wpatrzone w te piękne ciało
Te płonące oczy tak ciemne i gorące
Ciemne i gorące, ciemne i gorące
Patrz oczami, bestii

NOMEANSNO HOMEPAGE
Copyright by Mr. Wrong NOMEANSNO