THE DAY EVERYTHING BECAME NOTHING

BEAUTY AND THE BEAST

Beauty lies in the eyes
Behold the eyes where it lies
If beauty lies in the eyes
Behold the eyes of the beast
You, you're so beautiful
You, you're so beautiful
Beauty talks but beauty lies
Beauty wakes the beast inside
A feast of eyes where beauty walks
Behold the eyes of the beast
You, you're so beautiful
You, you're so beautiful
Beauty struts and Beauty flaunts
Cause this is what the eyeball wants
Beauty doesn't stand a chance
Behold the eyes of the beast
Those hungry eyes on beauty's parts
Those burning eyes on beauty's parts
Those burning eyes so dark and hot
Dark and hot, dark and hot
Behold the eyes, the beast

PIĘKNA I BESTIA

Piękność (piękno) jest dla oczu
Wpatrujesz się w piękność (piękną kobietę)
Jeśli piękność jest dla oczu
Patrzysz oczami bestii
Ty, jesteś taka piękna
Ty, jesteś taka piękna
Piękność mówi, ale piękność kłamie, oszukuje
Piękność budzi wewnątrz bestię
Idąca ulicą piękność jest "ucztą dla wpatrzonych w nią oczu"
Patrzysz oczami bestii
Ty, jesteś taka piękna
Ty, jesteś taka piękna
Piękność idzie dumnie w paradzie i Piękność popisuje się
Ponieważ jest tym czego pragnie oko
Piękność nie korzysta z farta (nie musi mieć szczęścia)
Patrzysz oczami bestii
Te głodne oczy wpatrzone w te piękne ciało
Te głodne oczy wpatrzone w te piękne ciało
Te płonące oczy tak ciemne i gorące
Ciemne i gorące od pożądania, ciemne i gorące
Patrzysz oczami, bestio

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO