"THE DAY EVERYTHING BECAME ISOLATED AND DESTROYED"

DARK AGES

We are living in the Dark Ages
Haven't seen some daylight in what seems ages
All the information is locked far beyond
Locked in circuits and bathed in silicon
And we're fast asleep, with our dreams seething
And though all is dim, we are still breathing
But it's in the dark, it makes me null and void
But it's in the dark, I think I'm paranoid
A world of half truths, what goes unspoken
The lines of communication are stripped and broken
And the dark is cold, with hands freezing
But this deep freeze seems strangely pleasing
And the power trippers receive face lifts
And the button pushers all working night shifts
And the misdemeanours seem so ghastly
While the media punch is so lasting
And the eastern comrades find out much too late
And free men are free to subjugate
Under mega-shadow, under nine-to-five
Still it's self extinction that keeps us alive
We are living in the Dark Ages
Haven't seen some daylight in what seems ages
All the information is locked far beyond
Locked in circuits and bathed in silicon
These are the Dark ages
These are the dark ages
I don't know
Go to sleep

ŚREDNIOWIECZE

Żyjemy w średniowieczu
NIe widzieliśmy światla dziennego chyba od wieków
Wszystkie informacje są zamknięte tam daleko nie mamy do nich dostępu
Zamknięte w obwodach i oblane silikonem
A my szybko zasypiamy, z kotłującymi się w nas marzeniami
I chociaż wszystko jest niejasne, mętne, wciąż oddychamy
Jednak to w ciemności, to sprawia, że czuję się jak ktoś nieważny
Jednak to w ciemności, myślę, że jestem paranoikiem
Świat półprawd, które pozostają niewypowiedziane
Łącza komunikacyjne są ogołocone i zniszczone
A ciemność jest zimna, zamarzają nam ręce
Jednak ten silny mróz wydaje się dziwnie przyjemny
A wyzwalacze mocy usuwają zmarszczki podczas operacji plastycznej
A naciskacze przycisku wszyscy pracują na nocnych zmianach
A wykroczenia wydają się tak okropne
Kiedy cios mediów tak długo uderza
A wschodni towarzysze dowiadują się zbyt późno
A wolni ludzie mogą uzależniać od siebie
W ogromnym cieniu, pod dziewięć do pięciu
To wciąż jest samo-zagłada, która nas utrzymuje przy życiu
Żyjemy w Średniowieczu
NIe widzieliśmy światla dziennego chyba od wieków
Wszystkie informacje są zamknięte tam daleko nie mamy do nich dostępu
Zamknięte w obwodach i oblane silikonem
To jest Średniowiecze
To jest średniowiecze
NIe wiem
Idź spać

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO