"WHY DO THEY CALL ME MR.HAPPY?"

MADNESS AND DEATH

There are no words that can describe
The joy I feel just in being alive
And when I look inside of me
I see
Love, faith and fidelity
Within the dark night of the soul
There lies a hidden, warming glow
And if that glow were blue and white
Could you sleep dreamless through the night?
But if that glow were red and black
Would you want your money back?
It's hard enough, hard enough
Just to survive, just to be alive
Madness, madness, madness and death
Respect, Humility, Respect
Madness and Death
All you see and all you know
Hangs from a stick before you nose
The bread of life, all that you wish
Is lying at your fingertips
If all you see is what you want
And what you see is what you get
Then cease your searching, low and high
Listen to my whispered lies
Ask for nothing
Close your eyes
It's hard enough, hard enough
Just to survive, just to be alive
SURPRISE!
Madness, madness, madness and death
Respect, Humility, Respect
Madness and Death

SZALEŃSTWO I ŚMIERĆ

Nie ma słów, które mogą opisać
Radość, jaką odczuwam, po prostu żyjąc pełnią życia
A kiedy patrzę w swoje wnętrze
Widzę
Miłość, wiarę i wierność
Wewnątrz ciemności nocy duszy
Leży ukryty, ocieplający żar
A jeśliby ten żar był niebiesko - biały
Czy spałbyś tak, że nic by ci się nie śniło w nocy?
Ale jeśliby ten żar był czerwono - czarny
Czy chciałbyś zwrotu pieniędzy?
To jest dość trudne, dość trudne
Po prostu przetrwać, po prostu żyć pełnią życia
Szaleństwo, szaleństwo, szaleństwo i śmierć
Szacunek, Pokora, Szacunek
Szaleństwo i Śmierć
Wszystko co widzisz i wszystko co wiesz
Zwisa z kija zanim to wyniuchasz
Chleb życia, wszystko czego pragniesz
leży przed tobą
Jeśli wszystko co widzisz jest wszystkim czego chcesz
A to co widzisz jest tym co odbierasz
Wtedy zakończ swoje poszukiwania, nisko i wysoko
Posłuchaj moich wyszeptanych kłamstw
Nie pytaj o nic
Zamknij oczy
To dość trudne, dość trudne
Po prostu przetrwać, po prostu żyć pełnią życia
ZASKOCZENIE!
Szaleństwo, szaleństwo, szaleństwo i śmierć
Szacunek, Pokora, Szacunek
Szaleństwo i Śmierć

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO