"WRONG"

THE END OF ALL THINGS

You are here
I am here
Fear
Bound in fear
We are here

I
See
Here
Nothing

All is clear
Crystal clear
Fear
All that's here
Pain and fear

I
See
Here
Nothing

Hear the angels sing
This is the end of all things

All is clear
Nothing's here
Fear
What is fear?
Nothing's here

I
See
Here
Nothing

Hear the angels sing
This is the end of all things

OSTATECZNY KONIEC

Ty jesteś tutaj
Ja jestem tutaj
Strach
Ogarnięci i uwiązani strachem
Jesteśmy tutaj

Ja
nic
tutaj
nie widzę

Wszystko jest jasne
Jasne jak słońce
Strach
Wszędzie tam jest
Cierpienie i strach

Ja
nic
tutaj
nie widzę

Posłuchaj jak śpiewają aniołowie
To ostateczny koniec

Wszystko jasne
Nic tutaj nie ma
Strach
Czym jest strach?
Nic tutaj nie ma

Ja
nic
tutaj
nie widzę

Posłuchaj jak śpiewają aniołowie
To ostateczny koniec

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO