Jesus saves

You go to the church, you kiss the cross
You will be saved at any cost
You have your own reality
Christianity
You spend you life just kissing ass
A trait that’s grown as time has passed
You think the world will end today
You praise the lord
It’s all you say
Jesus saves, listen to your pray
You think you’ll see the pearly gates
When death takes you away
For all respect you cannot lust
In an invisible man you place your trust
Indirect dependency
Eternal attempt of amnesty
He will decide who lives and who dies
Depopulate satanas rise
You will be an accessory
Irreverence and blasphemy
Jesus saves
No need to pray
The gates of pearl have turned to gold
It seems you’ve lost your way
Jesus saves
No words of praise
No promised land to take you to
There is no other way

Jezus zbawia

Chodzisz do kościoła, całujesz krzyż
Zostaniesz zbawiony za wszelką cenę
Żyjesz we własnym świecie, któremu na imię
Chrześcijaństwo
Żyjesz wciąż tak po prostu całując innym dupę
Taki sposób na życie ukształtował się w tobie już od dłuższego czasu
Myślisz, że dziś będzie koniec świata
Wychwalasz Boga,
Tylko na to cię stać
Jezus zbawia, posłuchaj swojej modlitwy
Myślisz, że zobaczysz perłowe wrota
Kiedy śmierć zabierze ciebie z tego świata
Pod żadnym pozorem nie możesz ujawniać żadnej żądzy
Swoją ufność pokładasz w niewidzialnym człowieku
Pośrednia zależność
Niekończące się starania o amnestię
On zdecyduje o tym kto będzie żyć a kto umrze
On doprowadzi do zmniejszenia się liczby satanistów
Ty będziesz tylko dodatkiem
Zuchwałość i bluźnierstwo
Jezus zbawia
Nie potrzeba modlić się
Perłowe wrota zamieniły się we wrota ze złota
Chyba zabłądziłeś
Jezus zbawia
Nie musisz chwalić Boga
Nie zabierze ciebie do żadnej ziemi obiecanej
Bo nie ma innej drogi

"REIGN IN BLOOD" LYRICS
Piotr Alfred Gindrich