NOMEANSNO-"SEX MAD" and "YOU KILL ME"

Sex Mad cover

Sex mad - Szał (Wir) seksu
Dad - Tatuś
Obssessed
No Fgnuikc
Love Thang
Dead Bob - Martwy Bob
Self pity - Rozczulanie się nad sobą
Long days - Długie dni
Metronome - Metronom
Revenge - Zemsta
No Fkuicgn
Hunt the she Beast - Upoluj tę żeńską bestię
Body bag - Worek na zwłoki
Stop it - Przestań
Some bodies - Niektóre ciała
Manic Depression
Paradise

SEX MAD

I have to have you far too much I have to grab I have to touch I have to feel your every curve I have to stir each little nerve I want the pleasure I want the pain I want to overload my brain I’m going SEX MAD
want to squeeze your living flesh Oh, to be buried in your chest Or steamy breath and gripping bone I may be lost but not alone I’m going in not coming out I’m going in not coming out I’m going SEX MAD
I stare at everything that moves I look all over pick and choose Well I don’t want just anyone I only want just everyone I know it’s not for me to take I think my mind is going to break I’m going SEX MAD
My self control is very fine Considering what’s on my mind But I don’t want to hurt and hate I simply have to copulate The more I see the more I want The more I see the more I want I’m going SEX MAD SEX MAD SEX MAD SEX MAD

SZAŁ (WIR) SEKSU

Muszę mieć cię dość Muszę cię mocno chwycić muszę cię dotykać Muszę poczuć kształty twojego ciała Muszę poruszyć twój każdy najmniejszy nerw Chcę przyjemności, chcę cierpienia Chcę przeładowania umysłu Wpadam w szał seksu
Chcę wycisnąć jak najwięcej soku z twojego ciała, jak z miąższu owocu Oh, chcę się ukryć w twoich piersiach lub w parze twojego oddechu i chwyconych kości Mogę się zgubić ale nie sam Wchodzę w ciebie nie wychodząc Wchodzę w ciebie nie wychodząc Wpadam w szał (wir) seksu
Gapię się na wszystko co się rusza Rozglądam się wszędzie by podrywać i wybierać (laski) No cóż, Nie chcę po prostu żadnej Tylko chcę po prostu każdą Wiem, że to dla mnie nie do zniesienia Sądzę, że mój umysł rozstrzaska się na kawałki Wpadam w szał (wir) seksu
Moja samo kontrola jest bardzo dobra Biorąc pod uwagę to co mam na myśli Ale nie chcę nikogo ranić i nienawidzić Po prostu muszę kopulować Im więcej widzę tym więcej chcę Im więcej widzę tym więcej chcę Wpadam w szał (wir) seksu

DAD

I went home, I was feeling so alone I was late, it was my mistake I went to my room and sat there in the gloom I know I’ve been bad, I know he’ll be mad I hear him coming down the hall And there’s nowhere to go, nowhere at all I’ve been had, it was my mistake He opens the door, his eyes are full of hate Dad no! Dad, Leave me alone! Dad, no! dad, Let me go! Dad No! Dad, Leave me alone! Dad, no! Oh, My God! No! No!
My mom comes rushing in, she says „Please, don’t hurt him” Dad gives her a kick, he slaps her around a bit, he says: „Shut up, you bitch! Shut up, you bitch! I’ll kill you! I’ll kill you! Shut up, I’ll kill you!”
Dad keeps hitting mom’s face, and there’s blood all over the place I said, „Please Dad, please! It was my mistake! I’m the one that’s bad! I’m the one that’s bad! Don’t hit her dad! Don’t hit her Dad!” Dad no! Dad, Leave her alone! Dad, no! dad, Let her go! Dad No! Dad, Leave her alone! Dad, no! Oh, My God! No! No!
He went into my sister’s room and he locked the door He said, „I hate you, but I love you more. I heard her crying as the light went out I heard her scream, I had to shout. Dad no! Dad, Leave me alone! Dad, no! dad, Let me go! Dad No! Dad, Leave me alone! Dad, no! Oh, My God! No! No!
I’m seriously considering leaving home.

TATUŚ

Poszedłem do domu, Czułem się taki samotny Spóźniłem się, to był mój błąd Wszedłem do pokoju i usiadłem tam w ciemności Wiem, że byłem niegrzeczny, wiem że on się wścieknie Słyszę go jak schodzi na korytarz I nie mam dokąd pójść, nie mam wcale dokąd uciec Miałem, to był mój błąd On otwiera drzwi, jego oczy są wypełnione nienawiścią Tatusiu nie! Tatusiu, Zostaw mnie w spokoju! Tatusiu, nie! Tatusiu pozwól mi odejść! Tatusiu nie! Tatusiu, Zostaw mnie w spokoju! Tatusiu, nie! O Mój Boże! Nie! Nie!
Moja mama rychło nadchodzi, mówi: „Proszę, nie zrób mu krzywdy” Tatuś kopie ją, bije trochę po twarzy, mówi: „Zamknij się, ty suko! Zamknij się, ty suko! Zabiję cię! Zabiję cię! Zamknij się, zabiję cię!”
Ojciec nie przestaje bić mamy po twarzy, a krew jest wszędzie wokoło Powiedziałem, „Proszę Tatusiu, proszę! To był mój błąd! To moja wina! To moja wina! Nie bij jej tatusiu! Nie bij jej Tatusiu!” Tatusiu nie! Tatusiu, Zostaw ją w spokoju! Tatusiu, nie! Tatusiu pozwól jej odejść! Tatusiu nie! Tatusiu, Zostaw ją w spokoju! Tatusiu, nie! O Mój Boże! Nie! Nie!
Wszedł do pokoju mojej siostry i zamknął drzwi na klucz Powiedział, „Im bardziej cię nienawidzę, tym bardziej cię kocham cię. Słyszałem jak płakała kiedy zgasło światło Słyszałem jej krzyk, musiałem krzyczeć. Tatusiu nie! Tatusiu, Zostaw mnie w spokoju! Tatusiu, nie! Tatusiu pozwól mi odejść! Tatusiu nie! Tatusiu, Zostaw mnie w spokoju! Tatusiu, nie! O Mój Boże! Nie! Nie! Poważnie myślę o odejściu z domu rodzinnego

LOVE THANG

You must feel funny. You must feel flattered I heard you were sick. He must be very worried This is what true love is all about - hunger Get out your valentines.Get out your revolver
We all know He had a love thing And he’s got something for you You have a thing for him
A chance romance one in 200 million You betrayed your duty It might have been a lovely wedding I’m sure he forgives you for what you did to him Send him a postcard.Maybe you two could go out on a date
I know, I was in love once I had a love thing and he’s got something for you You have a thing for him
So what are you going to do Are you going to be so stupid?Don’t be so fucking stupid What are you going to do? Put yourself away in one of those books „Whatever happened to?” I love you
Don’t look so surprised I mean that he tried to kill the guy It’s just an extension of what we all feel for each other At some point in our lives.

LOVE THANG

Zapewne niedobrze się czujesz. Zapewne czujesz, że jest ci z tym do twarzy Słyszałem, że byłaś chora. On zapewne zamartwia się z tego powodu To z tym przede wszystkim łączy się prawdziwa miłość - z głodem Wyjmij swoje walentynki. Wyjmij swój rewolwer Wszyscy wiemy On miał przygodę miłosną I on ma coś dla ciebie Ty masz coś dla niego
Szansa romansu wynosi 1 do 200 milionów Nie dotrzymałaś/eś swoich zobowiązań.To mogło być urocze, śliczne wesele Jestem pewien, że on wybaczy ci krzywdę, jaką mu uczyniłaś Wyślij mu kartkę. Możliwe, że wy we dwoje moglibyście pójść na randkę
Wiem, Byłem raz zakochany Miałem przygodę miłosną a on ma coś dla ciebie Ty masz coś dla niego
Więc co zrobisz? Czy będziesz aż tak głupi? Nie bądź tak kurwa głupi Co zrobisz? Odłóż swoją opowieść na półkę jak jedną z tych książek „Cokolwiek by się nie wydarzyło?” Kocham cię
Nie bądź taki zdziwiony, zaskoczony Chodzi mi o to, że on próbował zabić tego faceta To jest tylko rozwinięcie tej opowieści o tym co czujemy wzajemnie do siebie Na pewnym etapie naszego życia.

DEAD BOB

Quiet as a mouse Gentle as a Lamb Happy as a clam Dead as a... doorknob
Roses are red Violets are blue I hung myself So fuck you
Button up your overcoat When the skies are gray Put a rope around your neck And kick the chair away My father was of the sky My mother was of the earth And I am a stupid cringing Ignorant fucking little goof
DEAD BOB
Everyone is so polite So completely awfully nice I’m going to get a butcher knife And cut all a juicy slice Mary had a little lamb And the she had some veal She stuck her finger down her throat And threw up... Everything
I will leave a little note Hanging from a knotted rope Please excuse my thoughlessness I am sorry for the mess
ARE YOU HAPPY NOW?

MARTWY BOB

Cichy jak mysz Delikatny jak owieczka Szczęśliwy jak mięczak Martwy jak.... Gałka do drzwi
Róże są czerwone Fiołki są niebieskie Powiesiłem się Więc pierdol się
Martwy Bob
Zapnij swój płaszcz na guziki Kiedy niebiosa przyjmują barwy szarości Zawiąż pętlę dookoła szyi i kopnij krzesło Mój ojciec był z nieba Moja matka była z ziemi A ja jestem głupim zakłopotanym ignorantem, pierdolonym małym durniem
Martwy Bob
Każdy jest taki grzeczny Tak straszliwie, przerażająco miły, uprzejmy Zdobędę nóż rzeźnika i potnę wszystko na soczyste kawałki Marysia miała owieczkę I ona miała trochę cielęciny Włożyła swój palec głęboko do gardła I wyżygała.... Wszystko
Zostawię wiadomość na karteczce Wisząc na zawiązanym sznurze Proszę wybacz mi moją bezmyślność Przepraszam za bałagan
CZY JESTEŚ TERAZ ZADOWOLONY?

SELF PITY

Nobody loves me. Like I do Nobody loves me. Like I do
Self pity
I can’t do anything. What can I do? I can’t do anything. What can I do?
Self pity
I’m touching myslef. But it disgusts me. I’m touching myself. But it disgusts me.
Self pity
I’m sleeping late. I’m cutting classes I’m cuffing classes. I’m sleeping late
Self pity
Try to help me. I won’t help you Try to help me. I won’t help you
Self pity
Come on an’give me my drugs, give me my drugs... GIVE ME MY DRUGS
Self pity, self love, self

ROZCZULANIE SIĘ NAD SOBĄ

Nikt mnie nie kocha. Tak jak ja siebie kocham. Nikt mnie nie kocha. Jak ja sam siebie kocham
Rozczulanie się nad sobą
Nic nie mogę zrobić. Co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Co mogę zrobić?
Rozczulanie się nad sobą
Dotykam, pieszczę sam siebie. Ale to budzi we mnie obrzydzenie. Dotykam, pieszczę sam siebie. Ale to budzi we mnie obrzydzenie.
Rozczulanie się nad sobą
Długo śpię. Opuszczam zajęcia (na uczelni). Nudzę się na zajęciach. Długo śpię.
Rozczulanie się nad sobą
Spróbuj mi pomóc. Ja nie pomogę ci Spróbuj mi pomóc. Ja nie pomogę ci
Rozczulanie się nad sobą
No dalej daj mi moje prochy, daj mi moje prochy DAJ MI MOJE PROCHY
Rozczulanie się nad sobą, miłość własna, do swojego ja

LONG DAYS

I grew days I grew them long I grew them short I wasted them all away LONG DAYS... I wasted them away
Count the hours Count the minutes Look into that hole Can you see what’s in it? LONG DAYS... I wasted them away
See them stretch Far behind me See them crouch Right behind me See them pass Right beside me See them stretch Out before me LONG DAYS... I wasted them away.

DŁUGIE DNI

Te dni Te całe długie dni Te krótkie dni Wszystkie je zmarnowałem DŁUGIE DNI... Zmarnowałem je
Policz godziny Policz minuty Popatrz przez ten otwór Czy widzisz coś przez ten otwór? DŁUGIE DNI Zmarnowałem je
Widzę jak one się dłużą Zostają gdzieś daleko za mną Widzę jak one się kurczą Prosto za mną Widzę jak one mijają Zaraz obok mnie Widzę jak one się wydłużają. Na zewnątrz przede mną DŁUGIE DNI... Zmarnowałem je.

METRONOME

I want to break the things that seek To control, I want to live my life with No rules at all, I want to smash the Lips that smile down on me, I want To rip and tear until I am free
METRONOME
I want to touch the places lost deep Inside, I want to see the ugly faces That hide, I want to reach down to the End of what’s there, I want to strip The surface till all is bare
METRONOME
I want to jump out of my skin and be Free, I want to kill the little thing that Is me, I want to laugh and giggle, I want To scream, I want to wake up from this Life crushing dream, I want to wash my Body bare in the stream, I want to Liberate this human machine, I want to spit And grovel I want to shit, I want to Make you wonder what is it? What Is it?
You know one thing that I think attracts people To a steady beat, to a steady beat, is the centainw Of where it will be, of where it will be, in the next Moment, its inevitability with no variation, the Comfort and security of knowing what and who you Are, you hear that beat, you hear that beat, it’s Beating on you, it’s beating on me, you hear that beat You hear that beat, it’s beating on you, it’s Beating on you.

METRONOM

Chcę zniszczyć wszystko to, co ma nade mną władzę, Chcę żyć bez jakichkolwiek zasad, Chcę zniszczyć te Usta, które się do mnie śmieją, Chcę rozpruwać i drzeć wszystko aż będę wolny
METRONOM
Chcę dotykać tych czułych miejsc zatraconych gdzieś głęboko, Chcę widzieć brzydkie twarze Które są zakryte, Chcę dotrzeć do głębi aż do Końca tego co tam jest, Chcę obnażyć tę powierzchnię aż wszystko będzie widoczne
METRONOM
Chcę wyskoczyć ze swojej skóry i być wolnym, Chcę zabić to maleńkie coś, co jest mną samym, Chcę się śmiać i chichotać, Chcę Krzyczeć, Chcę się przebudzić z tego snu o pochrzanionym życiu, Chcę uwolnić tę ludzką maszynę, Chcę pluć i czołgać się, Chcę srać, Chcę sprawić, żebyś zastanawiał się co to jest? Co to jest?
Wiem o czymś, co jak sądzę przyciąga ludzi do jednostajnego bicia, do stałego rytmu, do jednostajnego bicia, do stałego rytmu istnieje pewna sentencja dźwiękowa, która zabrzmi w następnej chwili, istnieje jej nieuchronność i niezmienność Pełny komfort (wygoda) i pełne poczucie bezpieczeństwa w związku z tym, że wiesz czym i kim jesteś, ty słyszysz to bicie (ten rytm), słyszysz to bicie (ten rytm), to bicie udziela się tobie, to bicie udziela się mnie, słyszysz to bicie Słyszysz to bicie, to bicie udziela się tobie, to bicie udziela się tobie

REVENGE

You’ve spread your wings and learned to fly You’ve tried and tried and now you’ve succeeded Well, that’s too bad, that’s too bad, that’s too bad I’m alive, that’s too bad, that’s bad Open your eyes; Revenge, open your eyes Revenge, open wide
You’ve fooled them once, you’ve fooled them twice They think you are nice but NO, you’re just clever That’s too bad, that’s too bad, that’s too bad My friend, that’s too bad, that’s too bad THIS IS THE END, Revenge, YOU DIE, YOU DIE Revenge
You want to know WHY? You want to know WHY? You DIE? YOU DIE? You want to know WHY? You want to know WHY? YOU DIE! YOU DIE! That’s too bad, that’s too bad, that’s too bad, I’m ALIVE That’s too bad, that’s too bad, I WILL SURVIVE AND THE BAND PLAYED SOME GOOD ‘OLE ROCK ‘N’ROLL
WHAT I WANT MOST IN THE WHOLE WIDE WORLD IS A GIRL JUST A GIRL ONE WHO WILL KEEP ME FROM LOSING MY MIND ONE WHO WILL KEEP ME FROM LOSING MY MIND AND SHE’LL BE THE BEST GIRL IN THE WHOLE WIDE WORLD SHE’LL BE THE BEST GIRL IN THE WHOLE WIDE WORLD REVENGE YOU DIE! YOU DIE! YOU DIE!

ZEMSTA

Rozpoztarłeś skrzydła i nauczyłeś się latać Próbowałeś i próbowałeś i teraz udało ci się No cóż szkoda, szkoda, szkoda, Żyję, no to szkoda, to szkoda Otwórz oczy Zemsta, otwórz oczy Zemsta, otwórz je szeroko
Wystrychnąłeś ich na dudka raz, wystrychnąłeś ich na dudka po raz drugi Oni myślą, że jesteś miły, ale TO NIE JEST PRAWDĄ, jesteś tylko inteligentny To szkoda, to szkoda, to szkoda mój przyjacielu, to szkoda, to szkoda TO JEST KONIEC, Zemsta, Ty umierasz, TY UMIERASZ Zemsta
Chcesz wiedzieć DLACZEGO? Chcesz wiedzieć DLACZEGO? Ty UMIERASZ? TY UMIERASZ? Chcesz wiedzieć DLACZEGO? Chcesz wiedzieć DLACZEGO? TY UMIERASZ! TY UMIERASZ! To szkoda, to szkoda, to szkoda, Ja ŻYJĘ To szkoda, to szkoda, JA PRZETRWAM A KAPELA GRAŁA DOBREGO OLE ROCK ‘N’ ROLLA
CZEGO MI NAJBARDZIEJ POTRZEBA NA CAŁYM ŚWIECIE TO DZIEWCZYNY TYLKO DZIEWCZYNY TAKIEJ, KTÓRA SPRAWI, ŻE NIE STRACĘ ZMYSŁÓW TAKIEJ, KTÓRA SPRAWI, ŻE NIE STRACĘ ZMYSŁÓW I ONA BĘDZIE NAJLEPSZĄ DZIEWCZYNĄ NA CAŁYM ŚWIECIE ONA BĘDZIE NAJLEPSZĄ DZIEWCZYNĄ NA CAŁYM ŚWIECIE ZEMSTA TY UMIERASZ! TY UMIERASZ! TY UMIERASZ!

HUNT THE SHE BEAST

Laugh you asshole and try to be brave My God, what a strange shape Drooling jaws are my dreams landscape I am so tough and so afraid Give it up, get it up, give it up, get it up With spear, sword and blade With spear, sword and blade
Hunt the She Beast Mama bear is there, beware Hunt the She Beast We got together because it was so tucking cold And we knew the answer wasn’t in the stars Or in the soil, it was in blood In a bloody run down to the sea, in a bloody run Down to the sea, in a run down to the sun and the sea
Hunt the She Beast She bear, she bears the furies Hunt the She Beast Now I own everything and I have all the answers Kingdom come like my father before and my son after And it’s power that has brought me here Brains and power and the fear The fear you’ve got to control You’ve got to keep the women down below Cause there was something here before The fear you’ve got to control There is something down in that hole
Hunt the She Beast And now there’s nothing left to kill You’ve bent the whole world to your will When you reach out your mighty hand There’s nothing left but burren sand You run and run and run But you’ve forgotten what you’re running from You’re flying into emptiness And all that’s left for you is death Now we don’t need no prophets of doom We need prophets of the womb Deny your cruel mythology Your fear inspired symbology The circling arms of mother night Will craddle your small fire light From now on when I hunt to see She - what do I see? From now on when I hunt to see She - what do I see? A single Simple Human Being Hunt the She Beast She bear, she bears the future Hunt the She Beast

UPOLUJ TĘ ŻEŃSKĄ BESTIĘ

Śmiej się ty dupku i postaraj się być dzielny Mój Boże jaki dziwny kształt Ociekające śliną szczęki są krajobrazem dla moich marzeń Jestem taki twardy i taki przestraszony (nie wiem czy) Dać sobie spokój, czy zaatakować, dać sobie spokój, czy zaatakować włócznią, mieczem i ostrzem, włócznią, mieczem i ostrzem
Upoluj tę żeńską bestię Mama niedźwiedzica jest tam, strzeż się Upoluj tę żeńską bestię Spotkaliśmy się ponieważ było kurwa zimno I wiedzieliśmy, że odpowiedzi nie sposób było odczytać z gwiazd ani z ziemi (gleby), ale ze śladów krwi, idąc po krwawych śladach bestii aż do morza, idąc po krwawych śladach bestii aż do morza, idąc po krwawych śladach bestii aż ku słońcu
Upoluj tę Bestię Ona niedźwiedzica, żywi wściekłość Upoluj tę Bestię Teraz mam wszystko i odnalazłem odpowiedzi na wszystkie pytania Tamten świat był przeznaczony przedtem mojemu ojcu a mojemu synowi będzie przeznaczony w następnej kolejności A ta moc przywiodła mnie aż tutaj Szare komórki i moc i strach Strach, który musisz opanować Musisz być ciemiężycielem kobiet Ponieważ to coś było już tutaj wcześniej Strach, który musisz opanować Tam coś jest w tej dziurze
upoluj tą Bestię A teraz nie ma już kogo zabijać Naginasz cały świat wyrażając swoją wolę Kiedy wyciągasz swoją silną rękę Nic nie pozostało tylko suchy piach Biegniesz i biegniesz i biegniesz Ale zapomniałeś skąd przybiegłeś Wpadasz w stan wewnętrznej pustki A pozostała ci tylko śmierć Teraz nie potrzeba nam żadnych apostołów śmierci Potrzeba nam apostołów łona (życia) Wyrzeknij się swojej mitologii okrucieństwa swojego pobudzonego strachem symbolizmu Koliste ramiona matki nocy ukołyszą rozpalone przez ciebie światełko ogniska Od zawsze kiedy poluję widzę Ją - co ja widzę? Od zawsze kiedy poluję widzę Ją - co ja widzę? Jedną zwyczajną Istotę ludzką Upoluj Tę Bestię Ona niedźwiedź, ona niesie przyszłość Upoluj tę Bestię

BODY BAG

They say the eyes are windows of the soul but I love all the little dark holes In your BODY BAG Your little willie, he’s oh, so pretty and those titties, and those titties in the BODY BAG
Nobody knows you and nobody wants to.
Willie’s poised to dive into flesh, something tells me he will leave a mess in the BODY BAG When we kiss my eyes are closed, my lips are full, I breathe through my nose in the BODY BAG
Nobody knows you and nobody wants to.
See the children play in the mud, moulding balls of faces and blood from the BODY BAG All praise for corporal flesh; the smell of love, the smell of death from the BODY BAG
Is it a womb or is it a tomb?
A sac of water that’s quiet and warm, a complex shape beginnng to form, on marble slabs you’re flat on your back, all colors fall into the basic black of your BODY BAG
All praise for corporal flesh.

WOREK NA ZWŁOKI

Mówią, że oczy są oknami duszy, ale ja kocham wszystkie te ciemne dziureczki w worku na twe zwłoki Twój mały kutasek, on oj, jest taki ładny a te cycuszki, a te cycuszki w worku na twe zwłoki
Nikt ciebie nie zna i nikt ciebie nie chce...znać
Kutasek jest gotowy by wgłębić się w twoje ciało coś mi mówi, że zostawi on spustoszenie w worku na twe zwłoki Kiedy całujemy się mam oczy zamknięte, moje usta są pełne, oddycham przez nos w worku na twe martwe ciało
Nikt ciebie nie zna i nikt ciebie nie chce...znać
Widzisz jak dzieci bawią się w błocie, lepią gałki z minami (na twarzy) i ze krwi pochodzącej z worka na twe zwłoki Wszyscy zachwalają ciało pachnie miłością, pachnie śmiercią z worka na twe zwłoki
Czy to jest macica, czy też grób?
Pęcherzyk wody, ten nieruchomy i ciepły, złożony kształt zaczyna się formować, na marmurowych płytach leżysz płasko na plecach, wszystkie kolory wpadają w czystą czerń worka na twe zwłoki
Wszyscy wychwalają ciało

STOP IT

No more. No way. No more. I say. You do. I don’t. You will. I won’t. STOP IT!
That’s all. The end. All gone. All spent. Enough. No more. Go on? What for?
No more. No use. No bright excuse. You do. I don’t. You will. I won’t. STOP IT!
NO! MORE! YES! NOW! STOP IT!

PRZESTAŃ

Nigdy więcej. Nie ma mowy. Nigdy więcej. Mówię. Ty tak. Ja nie. Ty będziesz. Ja nie będę. PRZESTAŃ!
To wszystko. Koniec. Wszystko przepadło. Wszystko stracone. Dość. Nigdy więcej. Dalej? Po co?
Nigdy więcej. Nie ma takiej potrzeby. Nie ma żadnej logicznej, jasnej wymówki. Ty tak. Ja nie. Ty będziesz. Ja nie będę. PRZESTAŃ!
Nigdy więcej! TAK! TERAZ! PRZESTAŃ!

SOME BODIES

I like some bodies I hate some bodies.
With some bodies I know I could go either way.
I'd like to have somebody some way.
I've seen them moving, I've seen them breathing.
and all of the things that my body can do.
Because I'm a body, I want a body, too.
Somebody like you, or you.
Give me the muscle. Give me the bone.
Give me your mind. Give me your soul.
Give me the blood. Give me the flesh.
And give me the rest. C'mon, give me the rest.
GIVE ME ALL THE REST.
Somebody warned me, "When you get a body you get it all".
Another body warned me, "When you get a body you get everything.
"Cause when you get a body you get some nice things,
but you get some things that aren't so nice at all, no!"
But that's alright by me, I just want some body.
Some body that will touch me. Touch me body.
Some body I can touch. I want to touch your body
After one body what could come?
There's so many styles, so many to choose from.
I'll hunt the streets, try to select.
I could become a body collector.
Some bodies! Some bodies!
Some bodies, I hate'em. Some bodies, I love'em.
Just give me somebody. Anybody won't do.
I need somebody, somebody like you.
I'm doing nothing wrong. I just want to feel.
I just want to feel. I just need to feel.
Can you help me feel?

NIEKTÓRE CIAŁA

Lubię niektóre ciała. Nienawidzę niektórych ciał.
Z niektórymi ciałami, które znam mógłbym pójść wszędzie.
Chciałbym mieć jakieś ciało w jakis sposób.
Widzę jak się poruszają, Widzę jak oddychają,
i widzę wszystko to, do czego moje ciało jest zdolne
Ponieważ sam jestem ciałem, Pragnę także ciała.
Kogoś takiego jak ty, lub ty.
Daj mi mięsień. Daj mi kość.
Daj mi twój umysł Daj mi twoją duszę.
Daj mi swoją krew. Daj mi ciało.
I daj mi całą resztę. No dalej, daj mi całą resztę
DAJ MI CAŁĄ RESZTĘ.
Ktoś mnie ostrzegał, "Kiedy zdobędziesz ciało to zdobędziesz już wszystko".
Ktoś jeszcze mnie ostrzegł, "Kiedy zdobędziesz ciało to masz wszystko.
"Ponieważ kiedy zdobędziesz ciało otrzymasz kilka przyjemnych rzeczy,
ale i też trochę rzeczy, które nie są wcale przyjemne, nie!"
Jednak to dobrze jeśli chodzi o mnie , Ja tylko chcę jakieś ciało.
Jakieś ciało, które mnie dotknie. Dotknie mojego ciała.
Jakies ciało, które mogę dotykać. Chcę dotykać twojego ciała.
Po jednym ciele co mogłoby nadejść?
Jest tak dużo różnych stylów, tyle spośród, których można wybierać.
Będę łowić na ulicach, próbując przebierać.
Mógłbym stać się kolekcjonerem ciał.
Niektóre ciała! Niektóre ciała!
Niektóre ciała, Nienawidzę ich. Niektóre ciała, kocham je.
Tylko daj mi kogoś. Każdy będzie dobry.
Potrzebuję kogoś, kogoś takiego jak ty.
Nic złego nie robię. Tylko chcę czuć.
Tylko chcę czuć. Tylko chcę czuć.
Czy możesz pomóc mi to poczuć?

The page was created by Eliza and Piotr Alfred Gindrich, last updated in 2017 © Back / Powrót