"WRONG"

STOCK TAKING

Are you getting what you want?

And are you getting what you need?
I've heard it said that love is truly sacred
But nowhere is it written that it's guaranteed

Who decides what will happen?
And who decides who for?
Is this just a crazy little game?
Or is this just and ugly little war?

Are you sick and tired of the same old thing?
Or are you happy enough?
When does so much become so little?
When does too little become too much?
When does so much become so little?
When does too little become too much?

OCENA SYTUACJI

Czy otrzymujesz to, czego pragniesz?

A czy otrzymujesz to, czego potrzebujesz?
Słyszałem, że mówią, iż miłość jest prawdziwą świętością
Jednak nigdzie nie jest napisane, że jest ona dana każdemu jak gwarancja towaru

Kto decyduje o tym, co się stanie?
I kto decyduje za kogo?
Czy jest to zwykła, szalona gierka?
Czy też zwykła, ohydna wojenka?

Czy mdli cię i masz dość na myśl o tej samej rzeczy?
Czy jesteś w pełni szczęśliwy?
Kiedy tak wiele to tak niewiele?
Kiedy za mało to zbyt wiele?
Kiedy tak wiele to tak niewiele?
Kiedy za mało to zbyt wiele?

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO