This the official cover of Speak English or Die! LP

S.O.D. "Speak English or die!! - lista utworów

 1. March of The S.O.D. - Marsz S.O.D.
 2. Sargent "D" & THE S.O.D. - Sier¿ant "D" i S.O.D.
 3. Kill yourself - Zabij siê
 4. Milano Mosh - Milano Mosh
 5. Speak English or die - Mów po angielsku albo umieraj
 6. United forces - Zjednoczone si³y
 7. Chromatic death - Kolorowa smieræ
 8. Pi Alpha Nu - Pi Alpha Nu
 9. Anti-procrastination song - Piosenka anty-obiboka
 10. What's that noise - Co za ha³as
 11. Freddy Krueger -
 12. Milk - Mleko (chodzi o spermê)
 13. Pre-menstraul princess blues - Przedmenstrucyjny blues ksiê¿niczki
 14. Pussy whipped - Ch³osta cipki
 15. Fist banging mania - Mania walenia piêsciami
 16. No turning back - Bez odwrotu
 17. Fuck the middle east - Pieprzyæ Środkowy Wschód
 18. Douche crew - Za³oga Douche
 19. Hey Gordy! - Hey Gordy!


ALL THE SONGS TRANSLATED INTO POLISH BY PIOTR GINDRICH, 1998