"WRONG"

THE TOWER

The sword of truth is just another weapon
Let me live for one more second
I see a woman, she's holding flowers
A bouquet of roses that are blood red
From a burning building a man leaps to his death
I stand above these mansions of the dead
Red tombs and above us looms
The Tower

I see red, I see red
I see a tower against the sky
Beneath a red unblinking eye

Radio waves curve and cross
I stand below them---lost!
Above me is a black obelisk
And the dangers that I risk
Here gather the ghosts of the mind
That tear my heart and here I find
All the traps that have been set
Everything I would forget beneath
The Tower

I see red . . .

Violence is close at hand
You are damned if you do
And if you don't---damned!
A red eye, tyrant, full of hate
Glares from the sky, it's captive state
If it should blink or deviate
A thousand worlds would obliterate
I do not move nor do I speak
Beneath that hard and pitiless peak
Of concrete, steel and antennae wheels
The Tower

I see red . . .

TWIERDZA

Miecz prawdy to po prostu kolejna broń
Pozwalająca mi przeżyć jeszcze przez sekundę
Widzę kobietę, trzymającą kwiaty
Bukiet róż w kolorze krwi
Jakiś człowiek wyskakuje z płonącego budynku i ginie
Ja stoję nad tymi blokami mieszkalnymi dla umarłych
Nad tymi czerwonymi grobowcami a nad nami jakby z mgły wyłania się
Twierdza

Wkurzam się, wkurzam się
Widzę twierdzę wznoszącą się w niebo
Poniżej widzę zakrwawione, niezdolne do mrugania oko

Fale radiowe biegną w różnych kierunkach
Ja stoję poniżej nich --- i tracę orientację
Wyżej, nade mną jest czarny obelisk
Oraz grożące mi niebezpieczeństwa
Będąc w tym miejscu w umyśle gromadzą się duchy
Które rozrywają mi serce a ja dostrzegam
Wszystkie zastawione na mnie pułapki
Wszystko o czym zapomniałbym jest poniżej
Tej twierdzy

Wkurzam się…

Przemoc jest na wyciągnięcie ręki
Będziesz przeklęty jeśli coś uczynisz
A jeśli nic nie uczynisz --- też będziesz przeklęty!
Czerwonooki, pełen nienawiści tyran
Jaśnieje na niebie, uwięziony
Gdyby mrugnął oczami lub odchylił się od tego, co jest normą
To zrównałby z ziemią tysiące światów, takich jak nasz
Nie ruszam się ani nie mówię nic
Stojąc pod tym twardym i bezlitosnym szczytem
Z betonu, stali i talerzy anten satelitarnych (i innych)
Pod tą Twierdzą

Wkurzam się…

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO