INTRICATE [va: l]

another book

close the room and hear what happens
feel your head throbbing like your heart
'cos i don't wanna leave the city
without knowing the sky's colour
covering my day
so i hope someday i'm going to fly
around my head
and i'm going to realize
that this cold winter wind lifts my hair
with a warm birds view
so i feel i don't need the sun
'cos the night is coming from south
hands of emotions
leaving their baked crust
my covered arms don't warm my body
but i'm going to stay with a candle
changing everything to know
there's someone at the other end
and tears are telling more
than a book of thousand pages
noones' crazy in a grey picture
'cos every colour talks
about another death
no more describing with my wet eyes
no more

jeszcze jedna książka

zamknij pokój i posłuchaj co się dzieje
poczuj jak twoja głowa pulsuje jak twoje serce
ponieważ nie chcę wyjechać z miasta
bez poznania barwy nieba
wypełniającego mój dzień
tak więc mam nadzieję, że któregos dnia polecę
wokoło swojej głowy
i zdam sobie sprawę
że ten mroźny zimowy wiatr podniesie moje włosy do góry
na widok ciepłych ptaków
tak więc czuję, że nie potrzebuję słońca
ponieważ noc nadchodzi z południa
ręce pełne uczuć
opuszczających swój wypalony rdzeń
moje wtulone ramiona nie ocieplają mojego ciała
ale mam zamiar zostać ze świeczką
zmieniając wszystko by wiedzieć
że, jest ktoś tam na drugim końcu
a łzy mówią więcej
niż książka zawierająca tysiąc stron
Nikt nie jest szalony na szarym obrazku
ponieważ każdy kolor mówi
o jeszcze jednej śmierci
koniec już z tym opisywaniem z oczami wypełnionymi łzami
nigdy więcej

INTRICATE HOMEPAGE
© INTRICATE