Anything for my baby ("Dressed to kill",1975)

Anything for my baby

Anything for my baby
I would steal anything for my baby
I'd wheel and deal anything for my baby
Oh

I'm in love and it feels so good
'Cause I need her, don't mistreat her
And I tell her so
When I saw her and she looked my way
I was lonely, she's my only
And I've gotta say that

I would steal anything for my baby
I'd wheel and deal anything for my baby
Crawl or kneel, anything for my baby

In the morning when I raise my head
She's beside me, she can hide me
When I'm feelin' low
If I'm thinkin' everything's all wrong
My girl shakes me, she awakes me
Then I really know that

I would steal anything for my baby
I'd wheel and deal anything for my baby
Crawl or kneel, anything for my baby

Don't you know that
I would steal anything for my baby
I would wheel and deal anything for my baby
I would crawl or kneel, anything for my baby
I'd do anything

I would give anything for my baby
I would die or live, anything for my baby
I would t-t-t-t-take or give anything for my baby
Yes, I would take anything for my baby
I would build or break anything for my baby
I would rob or take anything for my baby
I would do anything for my baby
I would steal anything for my baby
I would wheel and deal

Wszystko dla mojej ukochanej

Wszystko dla mojej ukochanej
Ukradłbym wszystko dla mojej ukochanej
Kombinowałbym jak się da dla mojej ukochanej
Oh

Zakochałem się i czuję się z tym tak dobrze
Bo potrzebuję jej, nie traktuję jej źle
I mówię jej tak
Kiedy zobaczyłem ją i ona spojrzała w moją stronę
Byłem samotny, ona jest tylko moją
I ja muszę powiedzieć, że

Ukradłbym wszystko dla mojej ukochanej
Kombinowałbym jak się da dla mojej ukochanej
Czołgałbym się lub klękałbym, wszystko dla mojej ukochanej

Rankiem kiedy wstaję
Ona jest obok mnie, ona potrafi mnie ukryć
Kiedy źle się czuję psychicznie
Jeśli myślę sobie, że wszystko jest nie tak
Moja dziewczyna potrząsa mną, ona mnie budzi
Wtedy naprawdę wiem, że

Ukradłbym wszystko dla mojej ukochanej
Kombinowałbym jak się da dla mojej ukochanej
Czołgałbym się lub klękałbym, wszystko dla mojej ukochanej

Czy nie wiecie, że
Ukradłbym wszystko dla mojej ukochanej
Kombinowałbym jak się da dla mojej ukochanej
Czołgałbym się lub klękałbym, wszystko dla mojej ukochanej
Zrobiłbym wszystko

Oddałbym wszystko mojej ukochanej
Umarłbym lub ożyłbym, wszystko dla mojej ukochanej
Zabrałbym lub dałbym wszystko dla mojej ukochanej
Tak, zabrałbym wszystko dla mojej ukochanej
Zbudowałbym a potem zburzyłbym wszystko dla mojej ukochanej
Zrabowałbym lub zabrałbym wszystko dla mojej ukochanej
Zrobiłbym wszystko dla mojej ukochanej
Ukradłbym wszystko dla mojej ukochanej
Kombinowałbym

© KISS
Piotr Alfred Gindrich. Last updated in 2017