BABES IN TOYLAND

BABES IN TOYLAND is an unusual band. It is punk rock music played by "nonconformist" women.

As a majority of punk and hard core artists are men the women can be regarded as endangered species in this fashion. The real rock temple would like you to read the lyrics from LP "Fontanelle" (see the cover on the left). The title contains French word that refers to a small part of a baby's skull.What is shocking about their lyrics? The public answer would be like that: "obscenic, foul, swear or hostile language used to present male and female sexual affairs, distorted image of woman and motherhood, prostitution, homosexuality or bisexuality..I don't like it unless I'm a lesbian or a gay". I do not think so. It is not only that. However the lyrics could make the public feel like blue movie reality. I would like to focus your attention on something else. The most impressive thing about BABES IN TOYLAND lyrics is "playing, experimenting with words and phrases". It makes the text of lyrics very hard to translate into Polish. It is full of taboo words.Moreover there are many idioms, slang expressions and word puzzles in it. Using word puzzles artists could play their game with the audience. For example, in the text of the song called REAL EYES "real eyes" is a substitute for "realize". The former expression in Polish means "prawdziwe oczy", the latter might be interpreted in Polish as "zdawać sobie sprawę z czegoś". In English both words (real eyes, realize) sound the same but their meanings are completely different.

BABES IN TOYLAND, czyli dzieci w krainie zabawek to niezwykły zespół.To punk rock grany przez nonkonformistyczne kobiety.

Jako że większość artystów punkowych i hardcore'owych stanowią mężczyźni, kobiety mogą być uznane w tym kontekście za "wymarłe gatunki".Świątynia prawdziwego rocka chce abyście przeczytali teksty z LP "Fontanelle"(zobacz okładkę płyty po lewej stronie).Tytuł zawiera słowo z języka francuskiego, które odnosi się do niewielkiej części czaszki niemowlęcia.Co jest takiego szokującego w tych tekstach? Odpowiedź publiczności mogłaby być następująca: "obsceniczny, wulgarny, pełen przekleństw i wrogości język stosowany w celu ukazania seksualnych, intymnych spraw damsko-męskich, zniekształcony obraz kobiety i macierzyństwa, prostytucja, homoseksualizm lub biseksualizm..Nie będzie mnie to rajcowało, o ile nie jestem lesbijką lub gejem".Nie sądzę, że tak należy to interpretować. Jednak teksty mogą sprawić, że odbiorcy poczują się jak na projekcji filmu porno. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na coś jeszcze. Kwestia, która wywarła na mnie największe wrażenie jeśli chodzi o teksty BABES IN TOYLAND to "bawienie się, eksperymentowanie ze słowami, wyrażeniami i zwrotami". Powoduje to, że tekst jest bardzo trudno przetłumaczyć na język polski. Zawiera on mnóstwo przekleństw. Co więcej jest bogaty w idiomy, wyrażania slangowe i łamigłówki słowne. Stosując łamigłówki słowne artyści po prostu bawią się z odbiorcami. Na przykład, w tekście piosenki pt. REAL EYES "real eyes" stanowi substytut dla "realize". To pierwsze wyrażenie po polsku znaczy "prawdziwe oczy", a to drugie można przetłumaczyć na polski jako: "zdawać sobie sprawę z czegoś". W języku angielskim oba słowa (real eyes, realize) brzmią tak samo, ale ich znaczenia są całkowicie odmienne.

The page was made by Piotr Alfred Gindrich, last updated in 2015