Black diamond

Out on the street for a living
Picture's only begun
Got you under their thumb
Hit it
Out on the streets for a living
Picture's only begun
Your day is sorrow and madness
Got you under their thumb
Whoo, black diamond
Whoo, black diamond
Darkness will fall on the city
It seems to follow you too
And though you don't ask for pity
There's nothin' that you can do, no, no
Whoo, black diamond
Whoo, black diamond
Out on the streets for a living
Picture's only begun
Your day is sorrow and madness
Got you under their thumb
Whoo, black diamond, yeah
Whoo, black diamond

Czarny diament

Na ulicy żywych
Wyłania się z wolna taki obraz
(Oni) mają ciebie pod swoim pantoflem
Ruszajmy tam
Na ulicach żywych
Wyłania się z wolna taki obraz
Twojego dnia smutku i szaleństwa
(Oni) mają ciebie pod swoim pantoflem
Whoo, czarny diament
Whoo, czarny diament
Ciemność zapadnie nad miastem
I pewnie dosięgnie i ciebie
I chociaż nie prosisz o współczucie
To nic nie możesz zrobić, nic, nic
Whoo, czarny diament
Whoo, czarny diament
Na ulicach żywych
Wyłania się z wolna taki obraz
Twojego dnia smutku i szaleństwa
(Oni) mają ciebie pod swoim pantoflem
Whoo, czarny diament, taaak
Whoo, czarny diament

© KISS. Last update in 2017