BRAND NEW GOD

I am a walking screaming hell
A thing of torture to behold
This vivisection splits my soul
A thing of torture to behold
Where you run to
Won’t take too long
I’ve come to get you
Won’t take too long
And death should know we
No hesitating
Give up your heart
It ain’t so lonely
Without your heart
And death should know me
My hands are dirty with his blood
And I can take you there
I’ve got a brand new god
And if i lay you there
Under my brand new god
Then i will slay you there
For my brand new god
Where are you running to
It didn’t take too long
I’ve come and gone
Now you didn’t take too long
And death should know me
My hands are dirty with his blood
And death should know me
After all i prepared you
For the second coming of my god

CA£KOWICIE NOWY BÓG

Jestem chodzącym rozwrzeszczanym piekłem
Obiektem tortur do patrzenia
Ta wiwisekcja rozdziera moją duszę
Obiekt tortur do patrzenia
Tam dokąd biegniesz
Nie zajmnie ci to dużo czasu
Przybyłem aby cię dopaść
Nie zajmie mi to dużo czasu
I śmierć powinniśmy poznać
Bez wahania
Oddaj swoje serce
Nie jesteś taki samotny człowieku
Bez swojego serca
I śmierć powinna mnie poznać
Moje ręce są splamione jego krwią
I ja mogę cię tam zabrać
Mam całkowicie nowego boga
I jeśli ja ciebie tam położę
U stóp mojego całkowicie nowego boga
Wtedy tam ciebie zabiję
Dla mojego całkowicie nowego boga
Tam dokąd zmierzasz
Nie zajęło ci to zbyt dużo czasu
Przybyłem i odszedłem
Teraz nie zabrałeś mi zbyt wiele czasu
I śmierć powinna mnie poznać
Moje ręce są poplamione jego krwią
I śmierć powinna mnie poznać
W końcu przygotowałem ciebie
Na ponowne przyjście mojego boga

DANZIG LYRICS
© Glenn Danzig