Call on my brothers

values here in my head
their in my heart
their in my soul
values here in my head
their in my heart
well their in my soul
values here in my head
values here
values here their in my soul
values here
brotherhood is in my head
in my thoughts
their in my soul
brotherhood in my head
their in my mind
well their in my heart
(chorus)
it is the weak who are cruel
their worth is always wrong
compassion and kindness
is only expected from the strong
a friend who’s not faithful not caring
won’t last the fight
but my foes know my friends
this gives a lucky light
compassion, loving, brotherhood, loyalty
this is friendship and all it’s meaning
is worth to me
patience, kindness, intensity, all abound
never turn your back on your friends
or family!
call on my brothers
i love you man
call on my brothers
(deep down inside were all brothers and sisters
we all bleed the red blood, so show love
and respect for your fellow man,
woman and animal)
call on my brothers!

Wezwij moich braci

wartości tutaj w mojej głowie
ich (wartości) w moim sercu
ich (wartości) w mojej duszy
wartości tutaj w mojej głowie
ich (wartości) w moim sercu
ich (wartości) w mojej duszy
wartości tutaj w mojej głowie
wartości tutaj
wartości tutaj w mojej duszy
wartości tutaj
braterstwo w mojej głowie
w moich myślach
ich w mojej duszy
braterstwo w mojej głowie
ich (wartości) w moim umyśle
ich (wartości) w moim sercu
(refren)
to słabi są okrutni
mają zawsze fałszywe poczucie wartości
współczucia i dobroci
oczekuje się jedynie od silnych
przyjaciel, który nie jest wierny ani opiekuńczy
nie przetrwa walki
ale moi wrogowie znają moich przyjaciół
to rzuca szczęśliwe światło
współczucie, miłość, braterstwo, uczciwość
to jest przyjaźń w całym tego słowa znaczeniu
która stanowi dla mnie wartość
cierpliwość, dobroć, siła i potencjał, to róg obfitości
nigdy nie odwracaj się od swoich przyjaciół
ani od rodziny!
wezwij moich braci
kocham cię człowieku
wezwij moich braci
(tam głęboko wewnątrz wszyscy byli kiedyś braćmi i siostrami
wszyscy mamy czerwoną krew, więc okaż miłość i szacunek dla drugiego człowieka, kobiety i zwierzęcia)
wezwij moich braci!
IGNITE LYRICS
© IGNITE