"Reason for existence EP"

SUBHUMANS LOGO

Cancer

Smile - It's impossible
I-I feel disposable
You laugh - and it fucks me up
Fag? - has he woken you up?
Words - lots of words
Mindless - I ain't listening
Life - is it such a drag
You - don't you wanna fag?
What's wrong? Do you feel OK?
Drink? or shall we go away?
Speak! Don't just sit there!
Freak! You're going nowhere!
C'mon! Don't you want a fag?
You! Don't you want a fag?
No...I got cancer

Rak

Uśmiecham się - To niemożliwe
Ja - ja czuję, że jestem zbędny, jak puste pudełko po szlugach
Ty śmiejesz się - a to mnie wkurwia
Szlug? - czy on ciebie obudził?
Słowa - wiele słów
Bezrozumnych - Nie słucham ich
Życie - czy jest takim zaciągnięciem się szlugiem
Ty - czyż nie chcesz szluga?
Coś się stało? Czy czujesz się dobrze?
Napijesz się? czy też mamy odejść?
Mów! Nie siedź tak tam!
Kaprys! Zmierzasz donikąd!
Daj spokój! Chcesz szluga?
Ty! Czyż nie chcesz szluga?
Nie...Mam raka
SUBHUMANS HOMEPAGE
© SUBHUMANS