BREACH - OUTLINES; Changing times

CHANGING TIMES

I can see complications in life.
Reactions to be released.
I can feel some changes pressure appearing to be.
Close to slip, too fucking close to the edge.
Pushing it hard to be free.
You gotta deal with yourself before you act.
Cause that's not the way to be free.
I know you can destroy your future.
Can you forget the past.
I know with that attitude of yours it will never last.
Walk away from where we once stood.
Separation is a fact in your life.
You can't ignore the past, the times we had.
Lack of knowledge in life, beliefs denying what's right.
No matter what, no matter what, times are changing.
I can feel this distance between the friendship we have.
How far will it go.
Until it's nothing left.
It would be a lost to leave this behind.
My feeling inside I can not explain.

ZMIENIAJĄ SIĘ CZASY

Widzę jak życie się komplikuje.
Reakcje, które mają być wyzwolone.
Potrafię odczuć jakieś zmiany i wyłaniające się napięcie.
Prawie się poślizgnąłem, prawie byłem na krawędzi.
Posunąłem się za daleko by być wolnym.
Musisz poradzić sobie z samym sobą zanim zaczniesz działać.
Ponieważ to nie jest droga do wolności.
Wiem, że możesz zniszczyć swoją przyszłość.
Czy możesz zapomnieć o przeszłości.
Wiem, że z taką swoją postawą to nigdy nie będzie trwać.
Odejdź stamtąd gdzie kiedyś stałeś.
Separacja to fakt w twoim życiu.
Nie możesz zignorować przeszłości, tego co wtedy przeżyliśmy.
Niedobór wiedzy w życiu, przekonania zaprzeczające temu co jest słuszne.
Nie ma znaczenia co, nie ma znaczenia co, czasy się zmieniają.
Odczuwam ten dystans do naszej przyjaźni.
Jak daleko to zajdzie.
Do momentu aż nic nie pozostanie.
To byłoby ze stratą dla nas gdybyśmy to tak zostawili.
To moje uczucie wewnątrz mnie, którego nie potrafię wyjaśnić.

Piotr Alfred Gindrich, 2017 Back/Powrót