Ball of destruction

Colossal Man

Colossal man was a skinhead
he got radiation and grew real big
Colossal man was a skinhead
He got radiation and it killed him, dead
Colossal man was a - skinhead
Colossal man was a skinhead
Colossal man was a - skinhead
Colossal man is dead
Repeat
Colossal man - hard core lives

Olbrzym

Olbrzym był skinheadem
został napromieniowany i wyrósł naprawdę wielki
Olbrzym był skinheadem
Został napromieniowany i to go zabiło
Olbrzym był skinheadem
Olbrzym był skinheadem
Olbrzym był skinheadem
Olbrzym nie żyje
Powtórka
Olbrzym - hard core żyje

MADBALL HOMEPAGE
© MADBALL