Criminally insane

Night will come and I will follow
For my victims, no tomorrow
Make it fast, your time of sorrow
On his trail,
I’ll make you follow
Quarters for the criminally insane
The sentence read for life I must remain
The path I chose has led me to my grave
To try again I’d have no other way
Quarters for the criminally insane
Escape for me has fast become a game
Soon to be, I’ll leave without a trace
Endangered species end the human race
Branded in pain
Marked criminally insane
Locked away and kept restrained
Disapprobation, but what have I done
I have yet only just begun
To take your fuckin’ lives!

Obłąkany przestępca(zbrodniarz)

Gdy nadejdzie noc ja wyruszę w pościg
Dla moich ofiar nie będzie przyszłości
Zrobię to szybko, a wy pogrążycie się w smutku
Gdy tylko wejdziecie mu w drogę,
Sprawię, że pójdziecie za mną
Cele dla obłąkanych przestępców
Skazanych na dożywocie
Droga, którą wybrałem zaprowadziła mnie do grobu
Nie mam innego wyjścia, jak tylko znów spróbować (kogoś zabić)
Cele dla obłąkanych przestępców
Ucieczka w moim przypadku szybko staje się grą
Wkrótce zniknę bez śladu
Wymarłe gatunki koniec ludzkości
Napiętnowani bólem
Naznaczeni etykietką: obłąkani przestępcy
Zamknięci w celi na cztery spusty i trzymani w ryzach
Czuję dezaprobatę, a tak w ogóle to co ja takiego uczyniłem
Ja właściwie dopiero zacząłem
Kurwa, was zabijać!

"REIGN IN BLOOD" LYRICS
Piotr Alfred Gindrich