Dirty livin' ("Dynasty", 1979)

Dirty livin'

I can't get enough of what I need
People all around me lettin' me bleed
Waitin' for the darkness to blind the heat
I make my livin' out on the streets

Dirty livin', ahh, dirty livin'
I can't wait any longer to set myself free

Flashin' lights keep runnin' through my brain
Someone find the doctor to ease all the pain
Traffic in the city is burnin' me out
She makes me wanna jump up and shout

Dirty livin', ahh, dirty livin'
I can't wait any longer to set myself free, ahh
I can't wait any longer to set myself free, ahh
No more, no more

I've gotta get away
Dirty livin', dirty livin'
Ahh, dirty livin'

Main Line out of China is due in tonight
Mother, sister, brother are lyin' uptight
I can hear the jukebox poundin' out loud
I take my fury out on the crowd

Dirty livin', ahh, dirty livin'
I can't wait any longer to set myself free, ahh
I can't wait any longer to set myself free, ahh
No more, no more
I've gotta get away

Dirty livin', dirty livin'
It's gettin' to me, it's gettin' to me

I can't wait, I can't wait

Dirty livin', dirty livin', yeah
Why don't you set me free

Nieczyste życie

Nie dostaję tyle ile potrzebuję
Ci wszyscy ludzie koło mnie pozwalają abym się wykrwawił na śmierć
Czekając aż nadejdzie noc, która da schronienie przed upałem
Żyję na ulicy

Nieczyste życie, ahh, nieczyste życie
Nie mogę czekać ani chwili dłużej, aby uwolnić się
Impulsy, jak lampki wciąż zapalają się w moim mózgu
Niech ktoś odszuka lekarza żeby załagodził cały ten ból
Ruch samochodowy w tym mieście jest tak duży, że wypalam się psychicznie
Ona sprawia, że chcę podskoczyć i krzyknąć

Nieczyste życie, ahh, nieczyste życie
Nie mogę czekać ani chwili dłużej, aby uwolnić się, ahh
Nie mogę czekać ani chwili dłużej, aby uwolnić się, ahh
Już nie mogę czekać, już nie

Muszę uciec
Nieczyste życie, nieczyste życie
Ahh, nieczyste życie

Ekspress z Chin przyjeżdża dziś wieczorem
Matka, siostra, brat leżą, czekając na niego w napięciu
Słychać głośne odgłosy szafy grającej
Ja całą moją wściekłość chcę wyładować na tym tłumie pasażerów

Nieczyste życie, nieczyste życie
Dosięga mnie, dosięga mnie

Nie mogę czekać, nie mogę czekać

Nieczyste życie, nieczyste życie, taak
Dlaczego mnie nie uwolnisz

KISS HOMEPAGE KISS-"DYNASTY" LYRICS
© KISS