Ball of destruction

DISCRIMINATE ME

Freedom of my life give it back to me
I wanna live can't you see
discriminate me, call me bum
but i will survive, it's your fault
Freedom of my life why make it a mess
give me job i gotta survive
discriminate me why can't you help
everyone thinks that i am a scum
freedom of my life give it back to me

DYSKRYMINUJ MNIE

Wolność mojego życia oddaj mi ją z powrotem
chcę żyć czyż nie rozumiesz
dyskryminuj mnie, nazwij mnie próżniakiem
ale ja przetrwam, to twoja wina
wolność mojego życia dlaczego robię z niej zły użytek, żyjąc w takim chaosie
daj mi pracę muszę przetrwać
dyskryminuj mnie dlaczego nie możesz pomóc
każdy sądzi, że jestem szumowiną
wolność mojego życia oddaj mi ją z powrotem

MADBALL HOMEPAGE
© MADBALL