Dreamin' ("Psycho Circus", 1998)

Dreamin'

Close your eyes and take a look at
Your life
Do you like what you see?
My eyes are open but I feel like
I'm blind
It's all returning to me
I want to know
Does a frozen river flow
Things we said
Fill my head
Lying in a cold and empty bed
Chorus
I'm only dreamin'
Between the darkness and the light
I'm only dreamin'
Uh, huh
Dreamin'
Can't tell the daylight from the night
I'm only dreamin'
Dreamin'
I feel the sunlight shining down on
My face
Not a cloud in my mind
I get my wake up
But it never comes in time
My prayers are spoken
And I wait to receive
Cos' there's a fine line between the truth
And how we want it to be
Chorus
I'm sailing like a ship on the sea
I don't care if I'm lost in the haze
I hear the angels singing softly to me
Time's the enemy
That you never see
Won't you come and slip away
I am only dreamin'
I'm only dreamin'
I'm only dreamin'
Yeah
I am only dreamin'
I'm only dreamin'
I'm only dreamin'
I'm only dreamin'
Yeah
I'm only dreamin'
Dreamin'

Śnię

Zamknij oczy I spójrz na
Swoje życie
Czy podoba ci się to co widzisz?
Mam oczy szeroko otwarte ale czuję się jakbym
Był niewidomy
To wszystko powraca do mnie
Chcę wiedzieć
Czy zamarznięta rzeka płynie
Te kwestie, które poruszaliśmy w rozmowie
Wypełniają moją świadomość
Podczas leżenia w chłodnym i pustym łóżku
Refren
Ja tylko śnię
O tym, co jest między mrokiem a światłem
Ja tylko śnię
Uh, huh
Śnię
Nie potrafię odróżnić dnia i nocy
Ja tylko śnię
Śnię
Czuję jak promienie słońca świecą prosto
Na moją twarz
W moim umyśle nie ma ani jednej chmurki
Przebudzam się
Ale to przebudzenie nigdy nie następuje we właściwym czasie
Modlę się
I czekam na to żeby moje modlitwy były wysłuchane
Gdyż istnieje cienka granica między prawdą
A tym jak my chcielibyśmy ją widzieć
Refren
Żegluję jak okręt po morzu
Nie będę przejmował się, jak zabłądzę w tej mgiełce
Słyszę subtelny śpiew aniołów
Czas jest wrogiem
Którego nigdy nie zrozumiesz (lub nie zobaczysz)
Czyż ty nie przychodzisz (jak czas) i nie uciekasz (jak czas)
Ja tylko śnię
Ja tylko śnię
Ja tylko śnię
Tak
Ja tylko śnię
Ja tylko śnię
Ja tylko śnię
Ja tylko śnię
Tak
Ja tylko śnię
Śnię

KISS HOMEPAGE
KISS-"PSYCHO CIRCUS" LYRICS
© KISS