"Demolition War EP"

SUBHUMANS LOGO

Drugs of Youth

Get away from the window
The D.S. are outside
The little packets in our pockets
Stuff we gotta hide
Sitting in a corner of a disco
Mouth stuck in a bag
It’s hard to fake the high intake
It turns your brain real bad
Crush a barb put it in a syringe
Stick it in your arm
Let the feeling crawl to your head
It won’t do you no harm
Sniffing sulfate up my nose
Doing it for a “joke”
It makes the world spin so fast
Things go better with coke

Młodzieżowe prochy (narkotyki)

Odejdź od okna
Gliny z wydziału narkotykowego są pod domem
Paczuszki w naszych kieszeniach
Towar, który musimy ukryć
Siedząc w kącie na dyskotece
Z gębą zanurzoną w papierowej torbie
Ciężko udawać po pokaźnym strzale w żyłę
Stajesz się naprawdę zakręcony w swoim umyśle
Zmiel rybi wąs umieść zrobiony z niego wywar w strzykawce
Wbij strzykawkę w ramię
Niech to uczucie powoli wpełźnie do twojego umysłu
Nie zaszkodzi tobie
Wącham siarczan
Robię to "dla zabawy"
Sprawia, że świat wokoło kręci się tak szybko
Będzie lepiej dzięki koksowi, koce
SUBHUMANS HOMEPAGE
© SUBHUMANS