DRZAVA

drzava skrbi za
zascito
dvig
in izkoriscanje gozdov drzava skrbi za
fizicno vzgojo ljudstva
v svrho dviganja narodovega zdravja
narodne
delovne
in obrambne sposobnosti ravna cedalje bolj popustljivo
dopusca se vsa svoboda oblast
je pri nas
ljudska

THE STATE

the state is responsible for
protecting
raising
and exploiting the forest
the state is responsible for
the people's physical education
particularly youths'
in order to raise standards of national health
national
working
and defence capability
it is behaving ever more indulgently
all freedom is allowed
authority
here belongs to
The People

PAŃSTWO

państwo jest odpowiedzialne za
ochronę ludzi
hodowlę roślin i zwierząt
i czerpanie z lasów
państwo jest odpowiedzialne za
kulturę fizyczną ludu
szczególnie młodzieży
w celu podwyższania standardów zdrowotnych państwa
zdolności państwa do działania i obrony
państwo zachowuje się zawsze bardziej pobłażliwie
wolność dla wszystkich
władza
tutaj należy do
Ludu

LAIBACH LYRICS
© Laibach