Epidemic

Breeding fast in poverty
Infectious driving dormant seed
Inside your carcass start to mate
Left in charge to dominate
Waiting to unfold
Raging uncontrolled
Adapt a potency
Death machine
Infest my corpse to be
Unyielding kings of agony
Test your body chemistry
Pulmonary overthrow
Possession of your inner throne
Invasions quickly override,
Malicious domineering strike
Flood your veins
Commit slow death
Deteriorate your makers met
Perpetual demise
On a fast decline
Killing tendency
Epidemic, permanent disease
Incapacitate, fall into your fate
Pain results in screams, bleed internally
Years will pass before it can be cured

Epidemia

Rozmnażając się szybko w biedzie
Infekcja rozsiewa swoje drzemiące (uśpione) zarazki
W twoim martwym ciele one zaczynają się mnożyć
Są w nim, aby z czasem przejąć kontrolę nad twoim organizmem
Czekają by kiedyś ujawnić się
By kiedyś wpaść w niekontrolowany szał
Wykorzystać swoją siłę
Machina śmierci,
Liczne zarazki powstaną w moich zwłokach
Nie poddający się królowie agonii
Poddają próbie biochemię twojego ciała
To klęska zadana twoim płucom
Całemu twojemu wewnętrznemu majestatowi (tronowi)
Inwazje zarazków szybko pustoszą twój organizm,
Uderzają złośliwie i despotycznie
Płyną w twoich żyłach
Zadają tobie powolną śmierć
Niweczą oczekiwania twoich stwórców
Odejdziesz na wieki z tego świata
Szybka utrata zdrowia
Zabójcza skłonność
Epidemia, przewlekła choroba
Czyni ciebie niezdolnym do działania, wpisuje się w twoje przeznaczenie
Cierpienie powoduje jęki, wewnętrzny krwotok
Lata miną zanim uda się ją powstrzymać

"REIGN IN BLOOD" LYRICS
Piotr Alfred Gindrich