"0 + 2 = 1"

THE FALL

Do you know the meaning of?---this is love, this is love
(This is love, this is love
give me just a little shove
this is love---)
This is

The end is nothing
And you begin with nothing much
It starts with something (you see something, you feel something)
A gentle touch, a vicious punch
Just lean on over (roll on over, please move over)
You will get a little shove
Over your shoulder
A whisper saying, "This is love, this is love---"
This is

First we feel, Then we fall

Baby he is crawling
The world before his eyes unfolds
He's hearing voices (telling stories, dirty stories)
And Baby does as he is told
The night is falling (Baby's crawling, voices calling)
Mommy's holding Daddy close
Baby hears her calling
"Give me just a little shove, this is love---"
This is

First we feel, Then we fall

The Tower's falling
I think the damn's about to burst
The walls are falling (hear them rumble, see them tumble)
The light is blinding, you go first
It starts with nothing (out of nothing, into nothing)
First and last, last and first
There's just one question
Do you know the meaning of?---this is love, this is love

(This is love, this is love
give me just a little shove
this is love---)
This is

First we feel, Then we fall

UPADEK

Czy znasz sens tego? ---to jest miłość, to jest miłość
(To jest miłość, to jest miłość
Tylko popchnij mnie lekko
To jest miłość---)
To jest

Koniec to nicość
I ty zaczynasz od czegoś co stanowi niewiele więcej
Wszystko zaczyna się od czegoś (widzisz coś, czujesz coś)
Subtelny dotyk, gwałtowny cios
Zwyczajnie oprzyj się całym ciałem (obróć się, proszę rusz się)
Poczujesz lekkie popchnięcie
Na całym swoim ramieniu
Słychać szept: "To jest miłość, to jest miłość---"
To jest

Najpierw czujemy, Potem upadamy

Dziecko raczkuje
Na jego oczach świat ujawnia swoje tajemnice
Dziecko słyszy mówiących ludzi (opowiadających różne historie, sprośne kawały)
I Dziecko słucha się rodziców
Zapada noc (Dziecko raczkuje, słychać różne głosy)
Mamusia nie trzyma Tatusia na dystans
Dziecko słyszy jak mamusia je woła
"Tylko popchnij mnie lekko, to jest miłość---"
To jest

Najpierw my czujemy, Potem upadamy

Twierdza wali się
Myślę, że cholera zaraz wybuchnie
Walą się mury (słyszę jak dudnią, widzę jak wywracają się)
To światło nas oślepia, idziesz pierwszy
Wszystko zaczyna się od nicości (z niczego, w nic)
Pierwszy i ostatni, ostatni i pierwszy
Jest tylko jedno pytanie
Czy znasz sens tego?---to jest miłość, to jest miłość

(To jest miłość, to jest miłość
Tylko popchnij mnie lekko
To jest miłość---)
To jest

Najpierw czujemy, Potem upadamy

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO