family

we’ve wiped out clans and family’s
my species kills off everything close to me
eradicate all packs of wolves
shooting trapping poisoning wasting insanity
no more future
no real meaning
no more murder
no more pain
the hunters pay their blood money
a future loss predatorial species
the governments they pay for this
shoot from a helicopter is a sportsman’s dream
no more meaning
to this madness
no more killing
nothing gained
we live in the age of little red ridinghood
the movies and the stories
show the wolves as never good
unlike the humans
they only kill the weak
they respect their elders
they respect their family
family...
extinct!
the timber, red, and grey wolves play
a vital role in genetic diversity
i consider them a vital part of my world
so i’m justified in fighting to protect them all
no more hunting
no more murder
no more trapping
no more hate
cannis
lupus
extinct
no more...
no more...pain

rodzina

zdmuchnęliśmy klany i rodziny z powierzchni Ziemi
moje gatunki zabijają wszystko w pobliżu
zlikwidować wszystkie stada wilków
strzelając kłusując trując wyniszczając
szaleństwo
bez przyszłości
bez prawdziwego sensu istnienia
nigdy więcej mordowania
nigdy więcej cierpienia
myśliwi płacą swoje przeklęte pieniądze
za przyszłą utratę drapieżników
rządy płacą za to
strzał z helikoptera jest marzeniem
sportowca
nigdy więcej żadnego sensu
dla tego szaleństwa
nigdy więcej zabijania
nic nie zyskaliśmy
kino i literatura
nigdy nie ukazują wilków jako dobrych
tak jak ludzi
one(wilki) zabijają tylko najsłabsze osobniki w stadzie
szanują starszych
szanują swoją rodzinę
rodzinę...
wymarły gatunek wilków!
różne gatunki wilków pełnią
doniosłę rolę w zróznicowaniu genetycznym gatunków
uważam je za żywą część mojego świata
tak więc czuję, że walka o ich ochronę jest walką o słuszną sprawę
nigdy więcej polowań
nigdy więcej mordowania
nigdy więcej kłusowania
nigdy więcej nienawiści
cannis
lupus
wymarły gatunek
nigdy więcej
nigdy więcej cierpienia
IGNITE LYRICS
© IGNITE