Ball of destruction

Fight

Run around and fight each other
Run around and kill each other
Fight fight fight fight fight fight
run around and stab each other
run around and kill each other
Fight fight fight fight fight fight
- Fight -

Walka

Biegajcie wokoło i walczcie ze sobą
Biegajcie wokoło i zabijajcie się nawzajem
Walczcie Walczcie Walczcie Walczcie Walczcie Walczcie Walczcie
Biegajcie wokoło i pchnijcie się nożem
biegajcie wokoło i zabijajcie się nawzajem
Walczcie Walczcie Walczcie Walczcie Walczcie Walczcie Walczcie
- Walka -

MADBALL HOMEPAGE
© MADBALL