Ball of destruction

Friend or Foe

hang out with me then you stab me in the
back - are you friend or foe
see me on the streets you walk right by
me - are you friend or foe
tell me on the phone that i'm a fucking
clone - are you friend or foe
why don't mind your own life and leave me
alone - are you friend or foe
friend, foe
are you my friend or foe

Przyjaciel czy wróg

powłócz się ze mną następnie pchniesz mnie nożem w
plecy - czy jesteś przyjacielem czy wrogiem
widzisz mnie na ulicy podchodzisz prosto
do mnie - czy jesteś przyjacielem czy wrogiem
powiedz mi przez telefon, że jestem pierdolonym
klonem - czy jesteś przyjacielem czy wrogiem
dlaczego nie zajmiesz się swoim własnym życiem i nie zostawisz
mnie w spokoju - czy jesteś przyjacielem czy wrogiem
przyjaciel, wróg
czy jesteś moim przyjacielem czy wrogiem

MADBALL HOMEPAGE
© MADBALL