Getaway ("Dressed to kill",1975)

Getaway

I've been tryin' to get away
To get away
To leave this old town
I've been tryin' to see my way
To see my way
So I won't be found

Many times I've felt alone
I've felt alone
But that's all behind
One thing I know
I know
One thing is that

I know I have to go
Got no dough
Should I stay or should I go
Gotta get away
Don't want to stay
Leavin' tomorrow by subway

Some people, they tell me
They tell me
I've been here to long
It don't compel me
They tell me
I just don't belong

Sometimes I wonder
I wonder
What's right or what's wrong
One thing I
I know
One thing is that

I know I have to go
Got no dough
Should I stay or should I go
Gotta get away
Don't want to stay
Leavin' tomorrow by subway

I gotta get away
Get away, get away, get away
I gotta get away
Yeah, baby get away, gotta, gotta, gotta get away
Whoo, you've gotta get away

Ucieczka

Starałem się uciec
Uciec
Uciec z tego starego miasta
Starałem się zrozumieć dokąd zmierzam
Zrozumieć dokąd zmierzam
Tak, aby tam dokąd dotrę, nikt mnie nie odnalazł

Wiele razy czułem się samotny
Czułem się samotny
Ale to wszystko zostawiłem za sobą
Jedyne co ja wiem
Co ja wiem
Jedyne co ja wiem jest to

Że ja wiem, że muszę jechać
Nie mam forsy
Czy mam zostać czy mam jechać
Muszę uciec
Nie chcę zostać
Wyruszam jutro metrem

Niektórzy ludzie, oni powiadają
Oni powiadają
Jesteś tutaj już za długo
To, że tak gadają, mnie do niczego nie zmusza
Oni powiadają
Że to po prostu nie miejsce dla mnie

Czasami zastanawiam się
Zastanawiam się
Co jest dobre a co złe
Jedyne co ja
Ja wiem
Jedyne co ja wiem jest to

Że ja wiem, że muszę wyjechać
Nie mam forsy
Czy mam zostać czy mam wyjechać
Muszę uciec
Nie chcę zostać
Wyruszam jutro metrem

Ja muszę uciec
Muszę uciec, muszę uciec, muszę uciec
Ja muszę uciec
Taak, skarbie uciec, muszę, muszę, muszę uciec
Ktoo, ty musisz uciec

© KISS
Piotr Alfred Gindrich. Last updated in 2017