"0 + 2 = 1"

GHOSTS

Thin voices call out of thin air
"Do you really care?
Do you really care?"
There is no reason to be afraid
All the bodies have been laid to rest
Nobody passes the test of time
The long climb into thin air, thin air
There is no one there

You think you have time
You have no time

An image may be left in place
Of what was felt there is no trace
In words recited without a sound
By voices buried underground
There is no meaning to be found
"Do you really care?
Do you really care?"
There is no one there

You think you have time
You have no time

There are no castles without ghosts
And no spirits without hope
But nobody passes the test of time
You stand in line, you have your place
Then in the space of moments fall
From again and again and again to not at all
From again and again and again to not at all
I do not fear the buried sounds
Of words that echo underground
A memory is a loaded gun
And I remember everyone
I remember everyone
I remember you
"Do you really care?
Do you really care?"
There is no one there
There is no one there

Why are you scared?
There is no one there
You're clean, strong and free like you always wanted to be
You're alone, alone, alone
There is no one there

DUCHY

Słyszysz w tym rozrzedzonym powietrzu cienkie głosy
Czy naprawdę się tym przejmujesz?
Czy naprawdę się tym przejmujesz?
Nie ma powodu do obaw
Wszystkie ciała są już w stanie spoczynku
Nikt nie wytrzyma próby czasu
Zagłębiasz się coraz bardziej w te rozrzedzone powietrze, rozrzedzone powietrze
Nikogo tam nie ma

Sądzisz, że masz czas
Nie masz czasu

Można zachować wyobrażenie o jakimś miejscu
Ale po tym co kiedyś czuliśmy, nie ma żadnego śladu
Słowa recytowane wierszem szeptem
Głosy osób pogrzebanych gdzieś tam głęboko pod ziemią
Nic nie znaczą, nie można ich zrozumieć
Czy naprawdę się tym przyjmujesz?
Czy naprawdę się tym przejmujesz?
Nikogo tam nie ma

Sądzisz, że masz czas
Nie masz czasu

Nie ma takich zamków, w których nie straszy
Nie ma dusz, dla których nie ma nadziei
Jednak nikt nie wytrzyma próby czasu
Stoisz w kolejce, masz swoje miejsce
Następnie w odstępie kilku chwil ma miejsce upadek
(Bijesz się z myślami - przypis tłumacza)
Od jeszcze raz i jeszcze raz i znowu aż do wcale nie
(Bijesz się z myślami - przypis tłumacza)
Od jeszcze raz i jeszcze raz i znowu aż do wcale nie
Nie straszne mi odgłosy wydawane przez pogrzebanych
Nie straszne mi słowa, których echo dochodzi z podziemi
Pamięć jest jak naładowana spluwa
I ja pamiętam wszystkich
Ja pamiętam wszystkich
Pamiętam ciebie
Czy naprawdę się tym przejmujesz?
Czy naprawdę się tym przyjmujesz?
Nikogo tam nie ma
Nikogo tam nie ma

Dlaczego się boisz?
Nikogo tam nie ma
Jesteś czysty, silny i wolny jak zawsze chciałeś
Jesteś tutaj sam, sam, sam
Nikogo tam nie ma

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO