Glory ("Dizzy Mizz Lizzy", 1994)

Glory

Welcome to my inspiration
Flowers in our hair
The grass is growing high this summer
There's something in the air

But I lied and I tried
And I always seem to hesitate

Could this remind you of the sixties
Or am I making a mistake?
I mean one guitar a bass and a drummer
That's really all it takes

But I lied and I tried
And I always seem to hesitate

Something's wrong inside my heart
In the name of glory
She don't care too much for moonlight sun

Peace and love and understanding
Could make you feel so free
Psychedelic vision baby
Could be reality

But I lied and I tried
And I always seem to hesitate

Something's wrong inside my heart
In the name of glory
She don't care too much for moonlight sun

Chwała

Proszę bardzo dowiedzcie się co jest moją inspiracją
Kwiaty w naszych włosach
Trawa rośnie w górę tego lata
Coś wyczuwa się w powietrzu

Ale Ja skłamałem i ja spróbowałem
I wydaje się, że ja zawsze się waham

Czy to mogłoby ci przypomnieć o latach sześćdziesiątych
Czy też ja błądzę?
No wiesz chodzi mi o jedną gitarę, bas i perkusję
I naprawdę nic dodać nic ująć

Ale ja skłamałem i ja spróbowałem
I wydaje się, że ja zawsze się waham

Coś nie gra tam w głębi mojego serca
W imię chwały
Nie za bardzo ją obchodzi blask księżyca słońca

Pokój i miłość i zrozumienie
Mogą uczynić, że poczujesz się tak wolny (jak ptak)
Wizja psychodeliczna, kochanie
Może być rzeczywistością

Ale ja skłamałem i ja spróbowałem
I wydaje się, że ja zawsze się waham

Coś nie gra tam w głębi mojego serca
W imię chwały
Nie za bardzo ją obchodzi blask księżyca słońca

© Tim Christensen