Got love for sale ("Love gun",1977)

Got love for sale

Your condition's red, you can't get to bed
Your eyes are full of tears
You've got headache, heartache, a pain you can't take
I am who you have to fear

Your observation's correct
I'm someone you can't neglect
Whoo no, whoo no, whoo no, whoo no, whoo no, whoo no

Have love, will travel (I've got love for sale)
Have love, will travel (I've got love for sale)
Have love, will travel (I've got love for sale)

You buy the magazine, in between the lines
You see my face, you read my name
And you can have me for one price, baby
You must have heard of my fee
You know you need me, I know you want me
'Cause I'm a living cross your heart man
You've got to have me, can't live without me
'Cause I'm the one and only yes I am

I've got love for sale
And my love will not fail you
Whoo no, whoo no, whoo no, whoo no, whoo no oh, whoo no, whoo no

Have love, will travel (I've got love for sale)
Have love, will travel (I've got love for sale)
Have love, will travel (I've got love for sale), yeah

I've got love for sale
And my love will not fail you
Whoo no, whoo no, whoo no, whoo no, whoo no, whoo no, whoo no

Have love, will travel (I've got love for sale)
Have love, will travel (I've got love for sale)
Have love, will travel (I've got love for sale), yeah

I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale, yeah

Oferuję miłość za pieniądze

Masz ujemne saldo na koncie w banku, nie możesz położyć się spać
Twoje oczy są pełne łez
Boli cię głowa, serce, boli cię tak, że nie możesz wytrzymać
Jestem kimś kogo musisz się bać

Twoje obserwacje są trafne
Jestem kimś, kogo nie możesz zlekceważyć
Whoo nie, whoo nie, whoo nie, whoo nie,
Whoo nie, whoo nie

Oferuję miłość, będę podróżowała (oferuję miłość za pieniądze)
Oferuję miłość, będę podróżowała (oferuję miłość za pieniądze)
Oferuję miłość, będę podróżowała (oferuję miłość za pieniądze)

Kupujesz ilustrowany magazyn, a między wierszami
Widzisz moją twarz, odczytujesz moje imię i nazwisko
I możesz mieć mnie za tę jedną cenę, skarbie
Musiałeś słyszeć ile biorę
Wiesz, że mnie potrzebujesz, wiesz, że mnie pragniesz
Bo żyję, daj słowo mężczyzno
Musisz mnie mieć, nie możesz żyć beze mnie
Bo ja jestem tą jedyną i tak to tylko ja

Oferuję miłość, będę podróżowała (oferuję miłość za pieniądze)
Oferuję miłość, będę podróżowała (oferuję miłość za pieniądze)
Oferuję miłość, będę podróżowała (oferuję miłość za pieniądze), taak

Oferuję miłość za pieniądze
I nie będziesz zawiedziony moją miłością
Whoo nie, whoo nie, who nie, whoo nie,
Whoo nie, whoo nie, whoo nie

Oferuję miłość, będę podróżowała (oferuję miłość za pieniądze)
Oferuję miłość, będę podróżowała (oferuję miłość za pieniądze)
Oferuję miłość, będę podróżowała (oferuję miłość za pieniądze), taak

Oferuję miłość za pieniądze
Oferuję miłość za pieniądze
Oferuję miłość za pieniądze
Oferuję miłość za pieniądze
Oferuję miłość za pieniądze
Oferuję miłość za pieniądze
Oferuję miłość za pieniądze
Oferuję miłość za pieniądze
Oferuję miłość za pieniądze
Oferuję miłość za pieniądze, taak

© KISS
Piotr Alfred Gindrich. Last updated in 2017