Gypsy ("Holy Diver", 1983)

Gypsy

Yeah gypsy
She was straight from hell
But you never could tell
'cause you were blinded by her light
She could crack your brain
With magic pain
And turn a paler shade of white

Well, I was on the free, just me and me
And just about to sail
When I heard the voice saying
You've got a choice
The hammer or the nail

You'll be ridin'
You'll be ridin' on the gypsy
I'm a gypsy

Well I rolled the bones
To see who'd own
My mind and what's within
And it's a given rule
That we're all fools
But need to have a little sin

So I'm ridin'
Well, I'm ridin' on the gypsy
On the gypsy queen

[Solo]

Well, she was straight from hell
But you never could tell
'cause you were blinded by her light
And so she cracked my brain
With magic pain
And turned my left around to right, right

So I'm ridin'
I'm still ridin'
Yes, I'm ridin' on, on the gypsy
On the gypsy queen
She's mean

Cyganka, Cygan

Taak cyganka, cygan
Ona była prosto z piekła
Ale nigdy nie było wiadomo
Bo jej światło oślepiało ciebie
Ona mogła uczynić ciebie stukniętym (czubkiem)
Za pomocą magicznej farby
I mogła uzyskać bledszy odcień bieli

No cóż, Ja byłem wolny, tylko ja z samym sobą
I ja miałem właśnie wypłynąć
Kiedy usłyszałem głos mówiący mi
Ty możesz wybrać
Młotek lub gwóźdź

Ty będziesz jechał
Ty będziesz jechał na cygance
Ja jestem cyganką, cyganem

No cóż rzuciłem kośćmi (jak w grze w kości)
Aby zobaczyć kto zawłaszczy
Mój umysł i ujrzeć co dzieje się w moim wnętrzu
I to jest określoną zasadą
Że wszyscy jesteśmy głupcami
Ale trzeba mieć jakiś mały grzech

Więc ja jadę
No cóż ja jadę na cygance
Na cygańskiej królowej

[Solo]

No cóż, ona była prosto z piekła
Ale nigdy nie było wiadomo
bo jej światło oślepiało ciebie
I tak oto ona uczyniła mnie stukniętym (czubkiem)
Za pomocą magicznego cierpienia
I odwróciła lewą stronę mnie na prawą, prawą

Więc, Ja jadę
Ja wciąż jadę
Tak , ja jadę na, na cygance
Na cygańskiej królowej
Ona jest złośliwa (podła)

© DIO