HEMOPHILIAC IN ME

Used memories and blasphemy
Vulgar show offensively
Hemophiliac in me
Sacred blessings, blessed me
Hemophiliac in me...
Shallow persons hollow you
Here my heart is pumping glue
I’m running away, away from you
Hemophiliac in me...
Smoke tracks in my fingers
So ease the speed back...
Hemophiliac in me...

HEMOFILIA WE MNIE

"Zużyte" wspomnienia i blasfemia
Popis wulgarności i chamstwa
Hemofilia we mnie
Boskie błogosławieństwa, Udzielono mi ich
Hemofilia we mnie
Ograniczone (patrzące na życie powierzchownie, przyp. tłumacza) osoby sprawiają, że stajesz się nieszczery, mało przekonujący
Oto moje serce bije jak stopiony klej
Uciekam od ciebie, jak najdalej od ciebie
Hemofilia we mnie...
Ślady od dymu na moich palcach
Więc zwolnij...
Hemofilia we mnie...

LIFE OF AGONY LYRICS
Copyright by LIFE OF AGONY