"Demolition War EP"

SUBHUMANS LOGO

Human Error

There’s a bomb going off in Belfast
There’s a war in Vietnam
There’s a T.V. documentary
To help you understand
But the other channel is better
Cos it doesn’t tax your mind
Relax in the ignorance of your home
As man destroys mankind
And the rest of the world has gone to sleep
Because they couldn’t care less
The world is going, so am I
It’s such a bloody mess
There’s an arms race in America
The race that no one wins
If somebody pushed the button
The “accidental” sin
Meanwhile baby wonders
“What’s a nuclear war?”
And mummy says “to tell the truth, I’m really not quite sure”
And the rest of the world was ignorant
Because they weren’t told more
The pamphlet said “Just stay at home, avoid the threat of war”
The computer pressed the button
The rain was full of lead
And more bombs dropped on Belfast
And Vietnam went dead
The T.V. Documentary
Outlined the possible cause
It was just a human error
Because man invented war
And the rest of the world has gone to hell
Because they never cared more
The children cried before they died
So this is nuclear war

Błąd człowieka

Oto bomba wybucha w Belfaście
Jest wojna w Wietnamie
Jest w TV program dokumentalny
Mający pomóc ci zrozumieć
Jednak program na innym kanale jest lepszy
Bo nie zmusza ciebie do myślenia
Odpręż się w poczuciu ignorancji w swoim domu
Gdyż człowiek niszczy ludzkość
A reszta świata poszła spać (ma to gdzieś)
Gdyż nie mogło już ich to jeszcze mniej obchodzić
Świat istnieje nadal, tak jak i ja
To taki krwawy bałagan
Jest w Ameryce rasa walcząca
Rasa, której nikt nie zwycięży
jeśli ktoś nacisnąłby guzik
w duchu grzechu "przypadku"
Tymczasem dzieci zastanawiają się
"Co to jest wojna jądrowa?"
A mamusia odpowiada "prawdę powiedziawszy, nie jestem pewna"
A reszta świata zignorowała groźbę
Ponieważ więcej im nie powiedziano
Broszura głosi: "Po prostu zostań w domu, unikaj groźby wojny"
Komputer nacisnął przycisk
Deszcz ołowiu polał się z nieba
A więcej bomb zrzucono na Belfast
A Wietnam zginął
Program dokumentalny w TV
Znalazł możliwą przyczynę
To był po prostu błąd człowieka
Bo człowiek wymyślił wojnę
A reszta świata poszła do diabła
Bo nigdy bardziej im nie zależało
Dzieci płakały z obawy przed śmiercią
Tak więc to jest wojna atomowa
SUBHUMANS HOMEPAGE
© SUBHUMANS