I finally found my way ("Psycho Circus", 1998)

I finally found my way

So many people tried to help me
On my way
So little time and there's so much left
To say
There's no explainin' all the things I've
Been through
But I finally found my way to you
I finally found my way to you
Now the day is ending and the night begins
To fall
Sometimes I wondered if I'd make it back
At all
I gave up everything I had and ever knew
But I finally found my way
I finally found my way
I finally found my way to you
Remember how we used to hide away
We'd share the secrets of our souls
Turned down the lights and dance the
Night away
We'd dance the night away
We'd dance the night away
Remember how we used to hide away
We'd dance the night away
We'd dance the night away
And now I'll hold you like I never
Have before
I'll let you go just long enough to lock
That door
The words I whisper come so late and
Over due
But I finally found my way
I finally found my way
I finally found my way to you

W końcu odnalazłem drogę

Tak wielu ludzi próbowało mi pomóc
Na mojej drodze (przez życie)
Jest za mało czasu aby o tym wszystkim
Opowiedzieć
Nie da się wyjaśnić tego wszystkiego
Przez co dane było mi przejść, co przeżyłem
Jednak w końcu odnalazłem drogę do ciebie
W końcu odnalazłem drogę do ciebie
Teraz kończy się dzień i zaczyna
Zapadać zmrok
Czasami zastanawiałem się czy uczyniłbym to ponownie
Tak w ogóle
Porzuciłem wszystko co miałem i wszystko co kiedykolwiek wiedziałem
Jednak w końcu odnalazłem drogę do ciebie
W końcu odnalazłem drogę
W końcu odnalazłem drogę do ciebie
Pamiętasz jak ukrywaliśmy się
Dzieliliśmy się najbardziej skrywanymi przez nas tajemnicami
Przyciemniliśmy światła i tańczyliyśmy
Całą noc
Tańczyliśmy przez całą noc
Tańczyliśmy przez całą noc
Pamiętasz jak ukrywaliśmy się
Tańczyliśmy przez całą noc
Tańczyliśmy przez całą noc
A teraz ja złapię Cię tak jak nigdy
Przedtem
Wypuszczę cię tylko na chwilkę, aby bardzo szybko zamknąć na klucz
Tamte drzwi
Słowa, które wypowiadam szeptem docierają tak późno do twoich uszu i
Później niż można by oczekiwać
Jednak w końcu odnalazłem drogę do ciebie
W końcu odnalazłem drogę
W końcu odnalazłem drogę do ciebie

KISS HOMEPAGE
KISS-"PSYCHO CIRCUS" LYRICS
© KISS