Gündrich and Gündrichingen

The suffix -ingen in German might be translated into English as: "people belonging to...". Several men whose name was Gündrich/Gunterich/Gunderic (there were few spellings for this name among the Germanic tribes that had lived since the 3rd century) are documented in history. The people who gathered around them, for example a family clan, or a warriors unit would have been called Gündrichinger. Gündrichingen would be the location where the lord and their people lived. Etymologically, Gündrich and Gündrichingen have the same root. Concerning genealogy, there was a noble family in South Germany and Austria with a surname - von Gündrichingen. Georg von Gündrichingen participated in the 10th tournament in Zürich/Switzerland in 1165.

Gündrich i Gündrichingen

Przyrostek -ingen w języku niemieckim oznacza: "ludzi mających poczucie przynależności do...". Kilka osób o imieniu Gündrich/Gunterich/Gunderic (istniało kilka form pisowni tego imienia wśród plemion germańskich, które żyły od III wieku naszej ery) znajduje się w dokumentacji historycznej. Lud, który stanowił ich poddanych, na przykład rodzina lub oddział wojowników, rycerzy nosił od ich imienia nazwę Gündrichinger. Natomiast Gündrichingen to nazwa miejscowości, gdzie mieszkał władca i jego poddani. Z etymologicznego punktu widzenia, Gündrich i Gündrichingen mają ten sam rdzeń. Mając na względzie geneaologię, w południowych Niemczech i Austrii żyła rodzina nosząca nazwisko - von Gündrichingen. Georg von Gündrichingen uczestniczył w dziesiątym turnieju rycerskim w Zurychu w Szwajcarii w 1165 roku.