in my time

in my time
i’ve been a lot of ways
in my time
i’ve seen that kindness pays
when your down
hold on to your friends
be there till the end
hold on to family
don’t turn your back on me
my mind has travelled
my body stayed put
i’ve seen the worst of man
and i’ve seen the effects of good
an outstretched hand
will bring you much more risk
than a bottle in your head
and a closed tight fist
stop whining/complaining
about your troubles of life
negative ways brings you
negative times
envy rules your thoughts
jealousy on your mind
(hatred in your eyes)
MY TIME!
in my time...
i’ve seen a lot of ways
i’ve seen a lot of things
i’ve seen a lot of hate
and i’ve seen misery
(repeat verse)

w czasach, w których żyję

W czasach, w których żyję
próbuję wielu sposobów na życie
w czasach, w których żyję
widzę, że dobroć popłaca
kiedy masz doła, jesteś w depresji
trzymaj się przyjaciół
bądź tam aż do końca
trzymaj się rodziny
nie odwracaj się do mnie plecami
mój umysł podróżował
ale moje ciało pozostało w tym samym miejscu
widziałem to co najgorsze w człowieku
oraz widziałem skutki dobra
wyciągnięta dłoń
niesie ze sobą dużo większe ryzyko
niż butelka w twojej głowie
oraz zaciśnięta mocno pięść
przestań gderać/narzekać
na kłopoty w swoim życiu
pesymistyczne nastawienia kreują
pesymistyczne chwile
zawiść rządzi twoimi myślami
zazdrość w twoim umyśle
nienawiść w twoich oczach
MÓJ CZAS!
w czasach, w których żyję...
próbuję wielu sposobów na życie
widzę wiele rzeczy
widzę wiele nienawiści
oraz widzę udrękę
(powtórzony werset)

IGNITE LYRICS
© IGNITE