Into the void ("Psycho Circus", 1998)

Into the void

I'm losing power
And I don’t know why
Not really sure
If I'll live or die
I wanna leave
But I can't get away
It's a strange sensation
Out of control
Being by myself
I feel this gravitation
Caught like a magnet
And I'm being pulled
Into the void
I wanna get away, away
Into the void
I'm being pulled, being pulled down
Into the void
This place is spinnin’, spinnin’ me round
Into the void
Feel like I'm being pulled
Into a black hole
This crazy feeling's
Screwing with my head
I'm overloaded
And my gauges are red
State of confusion's
Gotta hold on me
I feel a hesitation
I'm being drawn, falling right off the track
Don't like this situation
Caught like a magnet
And I'm being pulled
Into the void
I wanna get away, get away
Into the void
My head is spinning, spinning me round, round
Into the void
This force is getting, getting me stronger
Into the void
I feel like I'm being pulled
Into a black hole
Into the void
Into the void
Don't like this feeling, I’m being pulled down
Into the void
I wanna get away, get away
Into the void
Feel like I'm spinning, spinning around
Into the void
I'm being pulled, being pulled down,
Down, down, down
Into the void
Get away, get away
Into the void
Feel like I'm being pulled
Into a black hole
Into the void

W próżnię

Tracę siłę, władzę nas sobą, kontrolę
I nie wiem dlaczego
Nie jestem naprawdę pewien
Czy będę żyć, czy też umrę
Pragnę wydostać się
Jednak nie potrafię uciec
To jest takie dziwne wrażenie
Gdy nie ma się władzy nad sobą
Będąc sam ze sobą
Czuję tę siłę grawitacji
Jestem przyciągany jak magnes
Wciąga mnie
W próżnię
Chcę uciec, uciec
W próżnię
Ściąga mnie, Ściąga mnie w
W próżnię
Tam wszystko krąży wokoło mnie
W próżni
Czuję jak wciąż mnie wciąga
W głąb jakiejś czarnej dziury
To szalone odczucie
Wiruje w mojej głowie
Jestem przeładowany, przeciążony (wrażeniami)
I moje wskazówki przyrządów pomiarowych osiągają czerwone pole (ekstremum)
Stan zamieszania, zagubienia
Musi mnie pochłonąć w pełni
Czuję zwątpienie, zawahanie
Jestem wciągany, zepchany z wyraźnie wyznaczonej drogi, którą podążam
Nie podoba mi się ta sytuacja
Przyciąga mnie jak magnes
I ja jestem ściągany
W próżnię
Chcę się z tego wyrwać, wyrwać
W próżni
Moja głowa krąży, krąży wokoło
W próżni
Ta siła wciągania mnie jest coraz większa
W próżni
Czuję jak mnie wciąga
W głąb czarnej dziury
W próżnię
W próżnię
Nie lubię tego uczucia, ściąga mnie
W próżnię
Chcę uciec, uciec
W próżni
Czuję jak wiruję
W próżnię
Ściąga mnie, ściąga mnie
W dół, dół, dół
W próżnię
Uciec, uciec
W próżnię
Czuję jak jestem wciągany
W głąb czarnej dziury
W próżnię

KISS HOMEPAGE
KISS-"PSYCHO CIRCUS" LYRICS
© KISS