JARUZELSKY

General Jaruzelsky je imenoval 31, avgust
za den dela in miru. Povdarja:
"Oblast
je morda nesimpaticna,
a edina nesmrtna pot
miru in
stabilizacije".

JARUZELSKY

General Jaruzelsky proclaimed August 31 as a
Day of Work and Peace. He emphasizes:
"The Authority
might be unsympathetic,
but the only immortal way
of peace
and stabilization".

JARUZELSKI

Generał Jaruzelski ogłosił dzień 31 Sierpnia Dniem Pracy i Pokoju. On podkreślił:
"Władza
może być niesympatyczna,
ale jest jedyną nieśmiertelną drogą
ku pokojowi
i stabilizacji".

LAIBACH LYRICS
© Laibach