Journey of 1000 years ("Psycho Circus", 1998)

Journey of 1000 years

I know just where you come from
Where all your yesterdays are gone
And now you're done
But you've only just begun
It's time you open up the door
And now it's all you very clear
This is a journey of 1.000 years
Can you
Feel it coming?
Can you
Hear the sound?
Can you
Feel it coming?
Or is it
The roar of the crowd?
Can you
Feel it coming?
Can you hear it?
Or is it the roar of the crowd?
Did you
Sleep without dreams?
Did you
Fly without wings?
Did you
Touch without feel?
Where nothing is real?
Did you
Feel it coming?
Did you hear it?
Or was it the roar of the crowd?

Podróż tysiąclecia

Wiem tylko skąd się wywodzisz
Z krainy, w której nie liczyło się to, co było wczoraj
I teraz ty kończysz (z tym)
Jednak ledwo co właśnie rozpocząłeś
Pora abyś szeroko otworzył te drzwi
I teraz jest wszystko dla ciebie bardzo jasne
To jest podróż tysiąclecia
Czy
Czujesz jak ona się zbliża?
Czy
Słyszysz ten dźwięk?
Czy
Czujesz jak ona się zbliża?
Czyż nie
Jest to ryk tłumów?
Czy
Czujesz jak ona się zbliża?
Czy słyszysz?
Czyż nie
Jest to ryk tłumów?
Czy
Spałeś a nic ci się nie śniło?
Czy
Latałeś nie mając skrzydeł?
Czy
Dotykałeś nie odczuwając?
W krainie gdzie nic nie jest prawdziwe?
Czy
Czułeś jak ona się zbliża?
Czy słyszałeś?
Czyż był to ryk tłumów?

KISS HOMEPAGE
KISS-"PSYCHO CIRCUS" LYRICS
© KISS