1975

Album number three „Dressed To Kill” was released in February. Even more than the previous album, this one seemed more of a Stanley/Simmons thing than a band effort. Judging by the song selection at least: the only song not written/sung by Paul or Gene was „Getaway”, written by Ace and sung by Peter. The album became KISS' first Top 40 LP, No. 32 in the U.S. charts. KISS gigs were quite shocking but memorable. It made the more and more people regard KISS as a legendary band. But since the albums still hadn’t sell great, there was no money for a new LP. Luckily Eddie Kramer had recorded a few shows during the Dressed To Kill Tour, so there was the opportunity to release a live album. „KISS Alive!” was released on September 10. The single „Rock And Roll All Nite” ranked 12th spot in the U.S. hit list. According to more and more loyal KISS fans there still wasn't enough KISS on the radio, so they started phoning and writing the radio stations. Since then people representing media had started labelling the fans „KISS Army”. In Early December the live album had sold 500.000 copies (Gold award) and it reached No. 9 in the US charts (selling over 4 million).

KISS band in the 1970s

Album numer trzy “Dressed to Kill” został wydany w lutym. W jeszcze większym stopniu niż poprzednia płyta, tj. „Hotter than Hell”, album ten był dziełem duetu Paul Stanley/Gene Simmons, a nie pozostałych członków zespołu. Jedynym utworem nie skomponowanym, ani nie zaśpiewanym przez Paula i Gene’a była piosenka „Getaway” skomponowana przez Ace’a Frehley, a zaśpiewana przez Petera. Album ten po raz pierwszy w historii KISS dostał się do pierwszej 40 najlepszych płyt w USA. Zajął 32 miejsce. Koncerty KISS były wtedy dość szokujące, ale na długo pozostawały w pamięci fanów. Powoli fakt ten sprawiał, że coraz więcej ludzi zaczęło uznawać KISS za zespół – legendę muzyki rockowej. Jednak dlatego, że ich albumy wciąż nie sprzedawały się bardzo dobrze, kapela nie miała funduszy na nowy krążek. Na szczęście Eddie Kramer nagrał kilka koncertów podczas turnée promującego album „Dressed to Kill”, tak więc pojawiła się możliwość wydania nowego albumu zawierającego materiał z koncertu. Płyta „KISS Alive!” została wydana 10 września. Singiel “Rock and Roll All Nite” zajął 12 miejsce na liście przebojów w USA. Według coraz większej liczby oddanych fanów wciąż KISS był za rzadko prezentowany w radio, więc fani sami zaczęli dzwonić i pisać listy do rozgłośni radiowych. Odtąd ludzie mediów zaczęli nazywać fanów KISS mianem „KISS Army” (Armia KISS). Na początku grudnia album koncertowy sprzedał się w 500.000 egzemplarzy (Złota Nagroda) i zajął 9 miejsce na listach w USA (w sumie sprzedano ponad 4 miliony tych płyt).

1976

After the „Alive!” release KISS became rapidly a famous band in the USA. In January the band started recording their fourth album. During these sessions „Alive!” LP was awarded Platinum. So, the band felt the new LP would be a 'make it or break it' album. Legendary producer Bob Ezrin was brought in. It was for the first time in their artistic career when money was no object for them. They took the opportunity to hire studio musicians playing violin, cello, trumpet. Externally everything looked OK, but internally troubles started to be seen. Ace and Peter more and more disliked the fact that most of their songs were rejected by Paul and Gene. Ace didn't get along with Bob Ezrin, who didn't like Ace's working schedule. Nobody knew that a ghost musician was brought in. In fact even Ace didn't know that Dick Wagner (a good friend of Ezrin's who played on Alice Cooper albums) re-did some of his lead tracks. Before winding up the new LP „Destroyer” KISS had their feet printed in cement in front of the Chinese Theatre in Hollywood. The album shipped Gold, when it was delivered to record stores on March 15. In May KISS toured Europe for the very first time, just after Ace Frehley had married his childhood love Jeanette. In July „Detroit Rock City” was released on single with „Beth”, a ballad sung by Peter, on the B-side (Gene and Paul originally didn't even want it to be included in the album). Surprisingly it was Peter's tune that became a big hit, No. 7 in the US Top 40. The four masked musicians were awarded the People's Choice Award for the hitsingle „Beth”. Moreover „Destroyer” earned Triple Platinum status. It was clear that KISS had now really reached the masses. And after more touring, the band decided it was time for another album. The LP „Rock And Roll Over” was recorded in New York. The album shipped Platinum when it was released in November. It ranked 11th in the U.S. charts. However „internal problems” were growing more seriously. The band was changing into two different camps (Paul/Gene versus Ace/Peter). This fact was kept a secret for the outside world and the band went out on yet another tour as if nothing could go wrong. Their popularity was still rising. A tour of Japan was also being prepared. A Boeing 747 was re-painted with the KISS logo and re-named the KISS Clipper Special. In Japan, the band broke attendance records set by The Beatles in the sixties. KISS had become even more popular in the far east. And still, nobody saw the band faces without trademark make-up.

Po wydaniu płyty “Alive” KISS szybko stał się słynną kapelą w USA. W styczniu zespół zaczął nagrywanie czwartego albumu studyjnego. Podczas nagrywania materiału na nową płytę, poprzedni album tj. „Alive” otrzymał Platynę. Zespół poczuł, że nowy album „może okazać się jeszcze większym sukcesem”. Legendarny producent Bob Ezrin zaczął pracować na rzecz KISS. Po raz pierwszy w swojej karierze KISS nie musieli się martwić o pieniądze. Korzystali nawet z możliwości wynajmowania muzyków studyjnych gających na wiolonczeli, skrzypcach, trąbce. Na zewnątrz wszystko wyglądało OK., ale wewnątrz zespołu zaczęły się kłopoty. Ace i Peter coraz bardziej czuli się rozgoryczeni faktem, że większość skomponowanych przez nich piosenek była odrzucana przez Paula i Gene’a. Ace nie potrafił żyć w zgodzie z Bob Ezrinem, któremu nie podobał się styl pracy Ace’a. Nikt nie wiedział o tym, że do gry włączono muzyka – figuranta. De facto, nawet Ace nie wiedział o tym, że Dick Wagner (dobry kumpel Ezrina, który współpracował w przygotowaniu albumów Alice Coopera) przerobił kilka kawałków muzycznych wymyślonych przez Ace’a. Zanim powstał nowy album KISS pt. „Destroyer” muzycy zespołu doczekali się odciśnięcia śladów ich stóp na trotuarze przed Chińskim Teatrem w Hollywood. Album zdobył złotą płytę, kiedy został dostarczony do sklepów 15 marca. W maju KISS wybrał się w pierwszą trasę koncertową po Europie, zaraz po ślubie Ace’a Frehley z jego miłością z dzieciństwa – Jeanette. W lipcu utwór „Detroit Rock City” został nagrany na singlu wraz z piosenką „Beth”, balladą zaśpiewaną przez Petera, na drugiej stronie płytki (Gene i Paul początkowo w ogóle nie chcieli, aby utwór ten znalazł się na płycie). Ku zaskoczeniu wszystkich, to właśnie piosenka skomponowana przez Petera stała się wielkim hitem, zajmując 7 miejsce na liście przebojów w USA. Czterej zamaskowani muzycy uzyskali nagrodę od fanów (the People's Choice Award) za przebój „Beth”. Co więcej cała płyta „Destroyer” zdobyła Potrójną Platynę. Stało się jasne, że KISS zdobyli aprobatę szerokich mas słuchaczy. A po kilku kolejnych trasach koncertowych zespół uznał, że pora na następną płytę. Płyta „Rock And Roll Over” została nagrana w Nowym Jorku. Album ten stał się Platynową płytą, kiedy ukazał się w listopadzie. Zdobył wysokie 11 miejsce na listach przebojów w USA. Jednak „problemy wewnątrz trzonu” zespołu stawały się coraz poważniejsze. Zespół podzielił się na dwa różne obozy (obóz Paul/Gene oraz obóz Ace/Peter). Fakt ten został zatajony przez zespół przed światem, a grupa tak jak gdyby nic się nie stało, wyruszyła w jeszcze jedną trasę koncertową. Popularność KISS wciąż rosła. Zespół zaczął się też przygotowywać do turnee po Japonii. KISS poleciał tam Boeingiem z namalowanym logo zespołu. W Japonii KISS pobił rekord liczby fanów, którzy przybyli na koncert ustanowiony przez The Beatles w latach 60. KISS stał się także jeszcze bardziej popularny na Dalekim Wschodzie. I wciąż nikt nie widział twarzy muzyków zespołu bez „firmowych makijaży” (masek).

References: Kiss Kollector Fanclub Holland Info printed at the inlays of CDs by KISS My resources