Kissin' time

Come on Charlotte
Wake up San Diego, Milwaukie, Miami
Put your two lips together and kiss

We're kissin' in Cleveland, and Cincinnatti too
Way out in Chicago, I'll tell you what to do
They party all over, even in St. Lou
So baby get ready and I'll be kissin' you

Oh, oh, 'cause anytime is kissin' time, USA
So treat me right, don't make me fight
And we'll rock and roll tonight

We're kissin' in Dallas
And Philly's goin' wild
So let's Kiss Atlanta, ho
You know we'll make it smile

We love the women
Way down in Tennessee
So baby come on now and start a-kissin' me

Oh, oh, 'cause anytime is kissin' time, USA
So treat me right, don't make me fight
And we'll rock and roll tonight

Kiss all of Seattle, LA to Baltimore
You know we been kissin' in 'Frisco, so let's kiss some more
Let's do it in Detroit, they all know the score
So baby, oh baby, what are we waitin' for

Oh, oh, 'cause anytime is kissin' time, USA
So treat me right, don't make me fight
And we'll rock and roll tonight

Oh, oh, 'cause anytime is kissin' time, USA
So treat me right, don't make me fight
And we'll rock and roll tonight

Oh, oh, 'cause anytime is kissin' time, USA
So treat me right, don't make me fight
And we'll rock and roll tonight

Czas całowania

No dalej Charlotte
Obudźcie się San Diego, Milwaukie, Miami
Połączcie swoje obie wargi (usta) i całujcie się

Całujemy się w Cleveland, a także w Cincinnatti
W drodze do Chicago, Powiem ci co robić
Oni imprezują wszędzie, nawet w St. Lou
Więc kochanie przygotuj się i ja będę się z tobą całować

Oh, oh bo każda chwila jest dobra na całowanie, w USA
Więc bądź dla mnie dobra, nie każ mi walczyć, kłócić się
I my będziemy bawić się w rytm rock and rolla wieczorem

Całujemy się w Dallas
I Philly szaleje
Więc całujmy się w Atlancie, ho
Wiecie, że robimy to z uśmiechem na twarzy

Kochamy kobiety
W drodze do serca stanu Tennessee
Więc kochanie, no dalej już zacznij mnie całować

Oh, oh, bo każda chwila jest dobra na całowanie, w USA
Więc bądź dla mnie dobra, nie każ mi walczyć, kłócić się
I my będziemy bawić się w rytm rock and rolla wieczorem

Całujcie się wszyscy w Seatlle, od LA aż po Baltimore
Wiecie, że całujemy się we 'Frisco, tak więc całujmy się trochę więcej razy
Zróbmy to w Detroit, wszyscy wiemy jaki będzie rezultat
Więc kochanie, oh kochanie, na co czekamy

Oh, oh bo każda chwila jest dobra na całowanie, w USA
Więc bądź dla mnie dobra, nie każ mi walczyć, kłócić się
I my będziemy bawić się w rytm rock and rolla wieczorem

© KISS. Last update in 2017