LEFT HAND BLACK

Kinda like a dog w/seven pupils in its eye
Kinda like a madness that refuses to subside
Kinda like everything you want just w/in your grasp
Kinda like how a banshee-wail dances on a living heart
I'm gonna stand at the top of the world
And challenge the heavens
Gonna bring you god
Gonna bring you god in the palm of the left hand black
Gonna bring you god
Kinda like when the sun goes down and darkness makes its climb
Kinda like all your muscle tissue starting to unwind
Kinda like if you brave the hate feed it to the left hand black
How i know i can take their power send it back at triple times the strength
How i see the battle and the bleeding human race
How i miss the taste of it its sweet and warm embrace
How i see the world's demise its last and final gasp
How i see reality explode into another kind of life

CZARCIA ŁAPA

Coś w rodzaju psa o siedmiu źrenicach w oku
Coś jak szaleństwo, którego nie można zmniejszyć
Coś w rodzaju tego wszystkiego, czego tylko zapragniesz, co jest w zasięgu twojej dłoni
Coś w rodzaju tego, jak taniec lamentującej "banshee" ("kobiety z kurhanu", zjawy) jest zapowiedzią nadchodzącej śmierci duszy
Stanę na szczycie (wierzchołku) świata
I wyzwę niebiosa na pojedynek
Przyniosę ci bożka
Przyniosę ci bożka w czarciej łapie
Przyniosę ci bożka
Coś w rodzaju chwili, w której widzisz jak słońce zachodzi a zaczyna się mrok nocy
Coś w rodzaju tego jakbyś czuł jakby cała twoja tkanka mięśniowa zaczynała się rozluźniać
Coś w rodzaju tego, że jeśli stawisz czoło tej nienawiści, to nakarmisz nią czarcią łapę
Skąd ja wiem, że mogę zabrać im moc a potem obdarzyć ich nią z powrotem, z potrójną siłą
Jak to jest, że ja widzę bitwę i krwawiącą ludzkość
Jak to jest, że ja tęsknię za smakiem i dotykiem tego słodkiego i ciepłego objęcia
Jak to jest, że ja widzę śmierć świata, jego trwanie oraz jego ostatnie tchnienie
Jak to jest, że ja widzę świat, który wybuchając przekształca się w jeszcze jedną (inną) formę życia

DANZIG LYRICS
© Glenn Danzig